Město Kolín se chystá vylepšit stávající nebo dokonce nechat postavit nové autobusové nádraží. Zatím existuje studie, letos má vzniknout projekt. Zastupitelé na něj počátkem roku schválili peníze. K realizaci by mohlo dojít příští rok. Ve hře jsou tedy dvě varianty. "První je jednoduše zrekonstruovat stávající plochu autobusového nádraží, zazelenit ji, zkvalitnit terminál a architektonicky lépe ztvárnit. Druhé řešení je podle mně lepší, ale také dražší: přesunout terminál do prostoru před vlakovým nádražím. To je na západě obvyklé a moderní, cestující by mohli z vlaku přestoupit do autobusu suchou nohou," řekl starosta Vít Rakušan. V tomto případě ale bude muset město vyřešit, jak naložit s volným prostorem po stávajícím autobusovém nádraží. Lze jej rozšířit o parkovací plochy pro osobní automobily, část pozemku pronajmout třeba na podnikání, jednoduše jej zazelenit a nebo nechat provést parkovou úpravu. V případě druhé varianty by ale město muselo část pozemku před nádražím vykoupit od Českých drah. "V současné době vedeme jednání o ceně i o využití," doplnil starosta. Proč se záměrem radnice otálí? Jak uvedl Vít Rakušan, jednak se čekalo na dobu, až si takovou investici město bude moci dovolit, a jednak ve vzduchu visela otázka, jestli České dráhy opravdu provedou rekonstrukci vlakového nádraží. Nyní už není na co čekat. Město si snad bude moci rekonstrukci nebo stavbu nového autobusového nádraží dovolit a České dráhy vlakové nádraží pravděpodobně v dohledné době neopraví. meč