Na přelomu ledna a února proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření ohledně výstavby sportovní haly v Kolíně. Internetového průzkumu se zúčastnilo 698 dotazovaných, píše místostarosta Michael Kašpar na webové stránce města Kolína. Ten dále uvedl, že město Kolín si reprezentativní halu rozhodně zaslouží. "V první polovině tohoto roku bude zpracována studie proveditelnosti, která zhodnotí a zanalyzuje všechny podklady. Výsledkem bude několik finančních modelů (provozní náklady, návratnost, zhodnocení dopravní zátěže, variant umístění atd.). Toto bude zpracováno jak pro velkou variantu haly, tak pro menší (bez ubytovacích kapacit, s menším hledištěm). Na základě této studie budeme směřovat cestou menšího nebo většího projektu," konstatoval Michael Kašpar. meč, www.mukolin.cz
 Město Kolín vyhlásilo další otazníkové šetření, týkající se revitalizace okolí chrámu svatého Bartoloměje. Oslovilo veřejnost s několika otázkami. "Věnujte nám, prosím, zhruba 5 minut Vašeho času a vyplňte dotazník, který bude sloužit jako jeden z podkladů pro žádost o dotaci na tento projekt opravy a zpřístupnění nejcennější části historického centra města Kolína," dočtou se občané na webu www.mukolin.cz. "Na adrese kolin.enazor.cz je možné vyplnit email a do emailu přijde pozvánka. Celý projekt revitalizace, který připravuje město Kolín společně s římskokatolickou církví, vychází z myšlenky opravy a zpřístupnění dosud neveřejných prostor v okolí chrámu (kostnice, zvonice, staré školy + zelených parkánů). Vše by mělo sloužit nejen individuálním návštěvníkům, ale i školám jako vzdělávací prostor zaměřený nejen na historii areálu a život ve středověku v Kolíně, ale i na vývoj Kolína obecně a získání většího povědomí o historii našeho města," píše se na webu, kde text pokračuje následovně. "Vzniknou zajímavé expozice + vzdělávací prostory ve staré škole, výstavní prostory chrámového pokladu ve zvonici, expozice kostnice + relaxační klidové prostory na zelených parkánech + mnoho dalšího. Celý areál bude otevřen veřejnosti, bude propojen a zpřístupněn bezbariérově. Bude instalováno nové moderní osvětlení a Kolín získá v centru města krásnou reprezentativní zónu plně využívající svůj potenciál." Rekonstrukce areálu je závislá na získání dotace z prostředků Evropské unie, kdy by náklady mohly být kryty až z 90 procent. Dotazník je přístupný do 6. března. www.mukolin.cz