Nově zřízenou Správu veřejných pohřebišť v Kolíně, která od 2. ledna převezme péči o centrální hřbitov v Kolíně a hřbitovy v Sendražicích a Zibohlavech, povede Jana Moravcová, současná investiční referentka Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Kolíně. Vítězka vzešla ze soutěže, do níž se přihlásilo 19 osob (z toho ale jen 3 muži). Jana Moravcová bude mít k ruce dva referenty majetkové správy, dva hrobníky a dvě pomocné síly. Do konce tohoto roku zůstane zaměstnána na stávající pracovní pozici, pak bude plnohodnotně vykonávat novou funkci. Správa veřejných pohřebišť bude pečovat o cca 8.200 hrobových míst a téměř 500 kolumbárií. Navíc bude udržovat i pozemky o rozloze více než 9 hektarů. slad