Zatím není jasné, jak se generální stávka proti snižování platů ve veřejném sektoru, která se má konat 8. prosince, promítne do chodu kolínských škol (netýká se pedagogů, ale ostatních pracovníků ve školství). Nevěděl to přesně ani vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Kolíně Karel Kárník. "Na 6. ZŠ nebude v provozu jídelna, ale ostatní školy budou v provozu bez omezení. Zdůrazňuji, že je to předběžná informace a v průběhu příštího týdne nevylučuji změnu stavu," sdělil nám předevčírem. Městský úřad Kolín by měl podle tajemníka Jiřího Krumicha v úřední den pro veřejnost normálně pracovat. "K dnešnímu dni nepředpokládám, že by se odbory ke stávce připojily," odpověděl 30. listopadu. Ředitel Úřadu práce v Kolíně Josef Blecha nám sdělil, že stávka neomezí provoz úřadu a pracovní doba pracovníků úřadu práce a úřední doba pro veřejnost zůstanou zachovány. Jak se odrazí stávka v chodu správy sociálního zabezpečení, se nám nepodařilo do uzávěrky zjistit. meč

Stávka