Kmochův Kolín 2011 má konečně oficiálního pořadatele. Rada města koncem listopadu schválila podpis smlouvy na pořádání 48. ročníku festivalu s Občanským sdružením Prostor. "V tuhle chvíli s organizačním týmem máme z 90 procent složený hlavní a doprovodný program festivalu, máme rozpočet, oslovujeme sponzory, plánujeme marketingovou kampaň a setkání dirigentů na konec ledna či polovinu února. Pozdní podpis smlouvy a hlavně výběr organizátora tyto přípravy posunul a zkomplikoval. Tým je však velmi dělný. Festival nás baví a vnímáme v něm velký potenciál i pro oblast lokálního cestovního ruchu či spolupráci se zahraničím, které se v Kolíně dlouhodobě nikdo nevěnoval," vylíčil zatím odvedenou práci šéf Prostoru Petr Steklý. meč

Kmochův Kolín v roce 2005