Busta slavného rodáka a fotografa Josefa Sudka, která léta přehlížela přes rameno Jiřímu Buřičovi, z kanceláře současného starosty Víta Rakušana zmizela. Nebyla však ukradena, nýbrž přesunuta k vedoucímu odboru hospodářské správy Městského úřadu Kolín Martinu Špinkovi, který byl pověřen realizací přehlídky bust a soch slavných kolínských rodáků v atriu radnice. „Busta je skutečně v mé kanceláři a dělá mi zde společnost. Opravdu bych chtěl zkrášlit atrium radnice spočívající nejenom v umístění slavných kolínských rodáků, ale také ve vybudování jakési okrasné fontány. Mám již zpracované návrhy, které ještě rozšíříme právě o umístění dvou bust (Sudek a Jean Gaspard Deburau) a celý návrh poté předložím radě města jednak ke schválení a jednak k výběru nejlepšího návrhu řešení. Doufám, že se podaří tento záměr realizovat v příštím roce,“ uvedl Martin Špinka. Zájem o umístění Sudkovy busty nad prodejnou měla Malá galerie v ulici Na Hradbách, kterou jako nejlepší vytipoval tvůrce busty Stanislav Hanzík, ale neuspěla. Letos uteče 115 let od narození a 35 let od smrti legendárního fotografa. meč

Josef Sudek