Ve čtvrtek 2.4.2015 si připomeneme Světový den porozumění autismu. Oblečením si něčeho modrého podpoříte osoby s autismem, jejich rodiče, přátele, učitele a všechny pečující. Tak hurá do modré!

Autismus je celoživotní postižení, kdy je narušena komunikace, představivost a sociální oblast.
Oblečením si něčeho modrého podpoříte osoby s autismem, jejich rodiče, přátele, učitele a další pečující.

Níže uvádíme základní informace o autismu:

Poruchy autistického spektra (pervazivní vývojové poruchy):
o dětský autismus – pervazivní (všepronikající) porucha vývoje zasahující
oblast komunikace, sociálních vztahů a představivost, problémy jsou doprovázeny
omezeným okruhem zájmů, neúčelným repetitivním chováním a bizardními rituály,
stereotypy.
o atypický autismus - některé oblasti vývoje jsou méně narušeny než u dětského autismu, může
se jednat o lepší sociální či komunikační dovednosti nebo chybí stereotypní zájmy. Vývoj
jednotlivých dovedností je velmi nerovnoměrný.
o Aspergerův syndrom – porucha vývoje jako u dětského autismu, ale intelekt je na průměrné
nebo vyšší úrovni. Někdy je problém umět nabyté vědomosti uplatnit v životě. Časté jsou
problémy v sociálních situacích, obtížné je vžít se do myšlení a pocitů druhých lidí.

Ve Středisku respitní péče VOLNO, které sídlí v Kolíně, v ulici Rimavské Soboty 923 Vám rádi zodpovíme
otázky týkající se autismu.

Těšíme se na „modrý den“ a za společné rozšiřování povědomí o autismu. DĚKUJEME!