Podle nejnovější informace člena Rady města Kolína Karla Sovy bude firma AVE Kolín od června zajišťovat svoz biologického odpadu. Prvních 600 speciálních nádob o objemu 240 litrů obdrží zdarma domácnosti v Sendražicích a 180 kusů domácnosti v části Kolína 2. AVE tak chce snížit podíl biologického odpadu v tuhém komunálním odpadu. Zatím je svoz biologického odpadu naplánován jednou za 14 dní. Bude-li však nutné provádět svoz jednou týdně, AVE tak učiní. Pokud se novinka uchytí, koupí firma speciální svozový vůz. Biologický odpad bude odvážen na zvláštní plochu do Čáslavi. meč