Rada města Kolína vyhodnotila pilotní projekt na svoz biologického odpadu jako smysluplný a občany vítaný a rozhodla se v něm pokračovat. Podle starosty Víta Rakušana má třídění i příznivý vliv na ekonomiku, neboť náklady na tříděný svoz jsou nižší. Jednatelka firmy AVE Kolín Věra Suchomelová nás seznámila s konkrétními záměry nejbližší doby: "Město dalo skutečně zelenou dalšímu svozu bioodpadu. Zatím se jedná o svoz stávajících dvou lokalit, rozšíření prozatím není uvažováno. Od 1. dubna do 31. října bude probíhat svoz Sendražic a Kolína II s četností jednou za 3 týdny. S tím, že pokud bude četnost nedostačující, zvýší se po odsouhlasení města Kolína na jednou za 14 dní." Jednatelka dále uvedla, že z obou těchto oblastí byl svážen z 99 procent čistý bioodpad. AVE občanům děkuje, že separují opravdu pečlivě. Případné další rozšíření svozu bioodpadu závisí na přidělení dotace pro tuto službu. AVE se o ni hodlá ucházet. O odprodeji hnědých popelnic občanům se zatím neuvažuje, lidé je mohou mít i nadále v bezplatném nájmu. Platit nebudou ani za svoz. Náklady zatím hradí město Kolín. slad, meč

O svoz bioodpadu je v Kolíně prý zájem.