Svoz tuhého domovního odpadu provází v Kolíně od března nekončící potíže. Poté, co nový většinový majitel Technických služeb města Kolína, společnost AVE CZ, změnil od té doby trasy a dny svozu, stěžují si občané na nevyvezené odpadky nebo na zmatky okolo této činnosti. Naposled stížnosti přišly ze sídliště U Jána, z Veltrubské a Jezeřanské ulice. Místostarosta Mgr. Roman Pekárek přistupuje ke stížnostem obyvatel opatrně. Chystá se hodnocení práce TSMK za 1. čtvrtletí a veškeré stížnosti a připomínky mají být podle něho brány v potaz. Přiznává, že i radnice zaznamenala stížnosti především na odvoz popelnic, ale i plné sběrné dvory. Věří, že společným jednáním s novým většinovým vlastníkem TSMK dojde ke zlepšení. Připomněl také, že město bude dále u TSMK objednávat služby na další období a že by se trvající nekvalitní práce organizace mohla odrazit v ceně za ně. To je však podle něho až poslední řešení. Jednatelka TSMK Věra Suchomelová v dubnu prohlásila, že všechny změny jsou zpočátku velmi těžké. „Žádný plán na papíře není dokonalý a až po určitém čase po jeho zavedení do praxe můžete odstranit všechny případné nedostatky. Dnes si troufám říct, že jsme většinu těchto nedostatků odstranili a svoz probíhá přesně dle plánu," řekla tehdy. Více najdete v dnešním čerstvém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč

Jednatelka TMSK Suchomelová. Foto - J. Červín