Kolínská automobilka TPCA vyhlašuje již 7. ročník grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Jeho prostřednictvím rozdělí opět 4 miliony korun na projekty rozvíjející region v okruhu do 30 kilometrů od TPCA. Během předchozích 6 ročníků podpořila tato společnost projekty za celkem 24 miliony korun. "Stejně jako loni budou podpořeny oblasti životní prostředí, bezpečná doprava a vzájemné soužití. O grant mohou žádat občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, obce, města a jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, církve a charitativní organizace, sdružení a spolky obcí. Výše příspěvku se může pohybovat v rozmezí od 50 tisíc do 750 tisíc korun a to až do 100 procent celkových nákladů projektu," uvedl mluvčí automobilky Radek Kňava. Nejen pro případné žadatele byly v lednu spuštěny nové internetové stránky www.partnerstviprokolinsko.cz, kde zájemci naleznou všechny potřebné informace, formulář žádosti, inspiraci ve starších projektech i program vzdělávacího semináře. Příjem žádostí do grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko 2011 bude ukončen 7. května a vítězné projekty budou oznámeny na konci června. meč

Jeden z loňských podpořených projektů, sáčky na psí bobky