Firma TPCA, výrobce automobilů, poskytne Kolínu dotaci ve výši 60 tisíc korun měsíčně po dobu tří let, což je celkem na 2,18 milionu korun na provoz městské autobusové dopravy. Automobilka začala splátky, ke kterým se zavázala, hradit od 1. března. Městu se tak podle místostarosty Tomáše Růžička podaří snížit náklady na veřejnou autobusovou dopravy o 720 tisíc korun ročně. Veřejná doprava krom jiného zajíždí i do Průmyslové zóny Ovčáry, kde automobilka stojí. V závodě pracuje kolem tří tisíc zaměstnanců. Pomáhat městu hradit náklady na veřejnou dopravu do průmyslové zónu zatím v tuto chvíli má pouze TPCA, "která primárně potřebuje udržovat jednotlivé spoje v daném čase pro potřeby svého směného provozu", jak uvedl Tomáš Růžička. "Nejedná se o nic nového, pouze o prodloužení smlouvy. Přispíváme takto na veřejnou dopravu od roku 2004, jde o podporu našich zaměstnanců, aby měli snažší dopravu do továrny a zpět," uvedl mluvčí TPCA Marek Hovorka. Tomáš Růžička se také zmínil, že se "ozvala i další společnost, ale zatím jen v obecné rovině, kdy dosud neznáme její potřeby. Pokud to bude bude nad rámec jízdních řádů, budeme jednat i o nákladech." pres