Městská autobusová doprava v Kolíně se rozšíří do stále více obydlované lokality Spálenka na zálabské straně. Od června sem povede jedna linka (č. 9). Půjde celkem o 4 spoje - 2 dopoledne a 2 odpoledne. To bude také znamenat zvýšení příspěvku města na zajištění hromadné dopravy o 78 tis. Kč ročně. Jak uvedl místostarosta Roman Pekárek, město tak vyhovělo požadavků občanů z uvedené oblasti. meč

Spálenka z leteckého pohledu. Foto - archiv