Regionální organizace pod vedením Pavla Kárníka a Místní organizace TOP 09 Kolín pod řízením Jana Pospíšila vyzvaly zastupitele Středočeského kraje, aby okamžitě odvolali Marka Semeráda z funkce ředitele zastoupení Středočeského kraje při Evropské unii a současně ho požádali, aby se vzdal mandátu krajského zastupitele. Důvodem je podle nich obsah reportáže, kterou 30. dubna odvysílala ČT 1 v pořadu Reportéři ČT. Pojednávala o podnikatelských aktivitách v oblasti administrace krajských a evropských dotací zastupitele pro Středočeský kraj, ředitele zastoupení Středočeského kraje při EU, předsedy OV ČSSD Kolín a starosty Cerhenic Marka Semeráda prostřednictvím jeho obchodní účasti a činnosti statutárního zástupce ve firmě Cui bono, kterou do 28. listopadu 2011 vlastnil společně s Lubomírem Nymburským (zastupitelem města Kolína), resp. společnosti Folbeset plus. "V rámci zmíněné reportáže vyšlo najevo, že tyto společnosti jednotlivě administrovaly žádosti o krajské či evropské dotace v celkovém objemu minimálně 22.200.000 korun," tvrdí se v usnesení. Současně požádaly Kontrolní výbor Středočeského kraje o přešetření hlasování dr. Semeráda v těchto dotačních případech za účelem zjištění, zda u něho došlo ke střetu zájmů a v případě, že tomu tak je, aby byla tato záležitost předána orgánům činným v trestním řízení k dalšímu šetření. meč