Vlaková výluka na trati mezi Pečkami a Kouřimí má trvat přibližně do června 2014. Do té doby by mělo dojít k modernizaci železnice mezi oběma městy. Správa železniční dopravní cesty již chystá soutěž na zhotovitele. Trasa je neprůjezdná od červnové povodně. Vlaky nahradily autobusy. V této souvislosti můžeme připomenout, že trať vedená řadou romantických míst okolo potoka Vavřince byla vytyčena již roku 1897. První jízdy na lokálce se konaly o 4 roky později. Při zahájení provozu měla dráha stanice Radim, Plaňany, Zalešany, Bošice, Votelež, Zásmuky a Kouřim. Dráha byla velkým přínosem pro Kouřim, ležící do té doby stranou obchodních cest. Trať byla svého času důležitá i pro cukrovary v Kouřimi, Plaňanech a Karlově údolí u Svojšic, kam byla vedena nákladní odbočka. Z cukru už kolínský region nebohatne, pomalá lokálka zůstává dnes spíše anachronickou atrakcí. meč, slad