Rada města Kolína schválila bezúplatné převzetí Masarykova mostu, jenž dosud býval v majetku Středočeského kraje. Z jakého důvodu k převodu došlo? "K převodu de facto dochází z důvodu vyřazení části původní silnice II/328 (ulice Legerova, Politických vězňů, Mostní a Antonína Kaliny) ze silniční sítě ČR, která se stala místní komunikací, a kterou musí ze zákona vlastnit město. Je nutno ještě uvést, že správní orgán rozhodl o změně v silniční síti na podkladě projednání této věci a po souhlasu správců či vlastníků komunikací," řekl místostarosta Tomáš Růžička. Město Kolín převezme Masarykův most prostřednictvím předávacích dokumentů, které bude možné podepsat po projednání zastupitelstvem města. Stát by se tak mohlo v květnu, pokud bude samozřejmě zastupitelstvo zasedat a souhlasit. Co to bude pro město v případě souhlasu zastupitelů znamenat? "Pro město to znamená zajišťovat správu a údržbu mostního objektu spočívající například v provádění jeho pravidelných a předepsaných prohlídek v souvislosti s vlastnictvím mostu. Zajišťování prohlídek, údržby a oprav mostu je upraveno právními předpisy," uvedl Tomáš Růžička. meč

Vjezd na Masarykův most od Zálabí. Foto - Vladimír Sládek