Radní města Kolína se shodli na řešení budoucího problému s parkováním u nemocnice. Ovšem řešení to nebude konečné. Město totiž neopustilo úmysl prodat pozemky v Žižkově ulici, na nichž stojí i dnešní parkoviště pro návštěvníky a pacienty nemocnice. "Byla navázána spolupráce s projektantem, který se zabývá oddělením pozemku, jenž by sloužil pro budoucí stavbu parkoviště, " uvedl místostarosta Pavel Hoffmann. Plánovaným počtem parkovacích míst však toto řešení jen nahradí stávající počet míst na současném parkovišti. Jak už předtím Pavel Hoffmann řekl, město nechá geometricky oddělit z prodávaného pozemku kus o velikosti 180 x 20 metrů podél silnice v Žižkově ulici. Ředitel nemocnice Petr Chudomel město za jeho nápad chválí. "O rozhodnutí rady města vyjmout z části pozemku určeného k prodeji pruh vhodný ke stavbě parkoviště pro pacienty nemocnice samozřejmě vím a oceňuji ho, protože by mělo přinést navýšení počtu parkovacích míst oproti stávajícímu stavu. Definitivní řešení parkování kolem nemocnice to asi ale nebude. Ve střednědobém horizontu zvažujeme zvýšení počtu parkovacích míst přímo v areálu nemocnice," komentoval postup radních Petr Chudomel. meč

Každodenní obrázek parkujících aut u nemocnice. Foto - Jiří Červín