Uzavírku ulice Míru v úseku od křižovatky s ulicí Na Magistrále k dopravnímu hřišti povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně v období od pondělí 14. listopadu do čtvrtka 15. prosince. Důvodem je výstavba kanalizace pro výstavbu bytových domů v lokalitě „U Vodárny“.

Stavba bude probíhat ve třech etapách, přičemž každá další etapa bude zahájena až po dokončení předchozí s tím, že dokončený úsek musí být uveden do provozuschpného stavu. Tímto stavem se rozumí úprava podkladním betonem. První etapa bude od křižovatky s ulicí Na Magistrále ke křižovatce s ulicí Antonína Dvořáka. V druhé etapě bude stavba probíhat v úseku od křižovatky s ulicí Antonína Dvořáka ke křižovatce s Hrnčířskou ulicí. A konečně třetí etapa bude od křižovatky s Hrčířskou ulicí k dopravnímu hřišti.

První nástupní zastávka autobusové linky č. 3 v ulici Míru zůstane zachována, ale poslední zastávka v opačném směru (konečná) bude přesunuta z ulice Míru do lokality u křižovatky ulic V Zídkách a Zborovské.
kop