Od středy 16. listopadu byla odborem dopravy Městského úřadu v Kolíně povolena úplná uzavírka ulice Okružní v úseku od křižovatky s Ovčáreckou ke křižovatce s Křičkovou. Uzavírka má trvat do 31. prosince, v předmětné lokalitě bude probíhat stavba plynovodu.

Uzavírka proběhne v pěti etapách, přičemž každá následující bude započata až po dokončení předchozí etapy, tj. po uvedení komunikace do provozuschopného stavu. Etapy budou postupovat po úsecích vymezených křižovatkami s následujícími ulicemi: Ovčárecká - Ke Hřbitovu - Veltrubská - Písečná - U Borků - Křičkova. U uvedených křižovatek musí být zachována jejich průjezdnost. Vzhledem k tomuto faktu nebyla stanovena objížďková trasa a autobusy MHD budou po Okružní dokonce jezdit stávající trasou.
kop