Pronájem bývalé „Bavegy“ v Husově ulici Rada města Kolína doporučila schválit ve prospěch Davida Teplého. Provozována zde bude opět restaurace s minutkovou a teplou kuchyní. Do stávajících prostor by se již nemělo výrazněji stavebně zasahovat. Za pronájem pan Teplý ročně zaplatí do městské kasy částku kolem půl miliónu korun.

„Město obdrželo celkem šest nabídek, všechny z oblasti restauračních služeb, pouze jedním záměrem bylo zřízení kancelářských potřeb,“ řekl nám místostarosta Jiří Buřič. Smlouva města s panem Teplým by měla nabýt účinnosti k prvnímu dni měsíce března, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou na tři měsíce. Podle Buřiče se město s předchozím nájemcem Přemyslem Králem, který zde provozoval restauraci Oliver, již finančně narovnalo.
kop