V Kolíně povstala 2. března divize Bloku proti islámu (BPI), a to hned v neuvěřitelném počtu 22 členů. Raketový nárůst počtu členů zažívá Blok proti islámu v celé ČR. Stalo se tak zejména poté, co facebook v lednu zablokoval populární stránku "Islám v ČR nechceme". Ta měla až 163 tisíc příznivců. Než bude zvolen předseda, řídí kolínskou divizi tři koordinátoři a vyzývají, aby se k jejich práci připojili další odpůrci politického islámu (kontakt: kolin@blokprotiislamu.cz). Členem BPI se, může stát kdokoliv, kdo se chce zapojit do obrany země před islamizací - s výjimkou antisemitských a rasistických skupin. pres