Kolínští zastupitelé přijali návrh na doplnění protialkoholní vyhlášky z roku 2011. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozšířil na oblast okolo supermarketu Kaufland na kraji sídliště a lokalitu zálabského parčíku u mateřské školy a jeslí ohraničenou ulicemi Chelčického, Štítného a Veltrubská a nově i Brankovickou a Podskalskou ulicí. Městská policie od začátku roku 2014 pro porušení povinností plynoucích z této vyhlášky řešila již bezmála 300 osob. Lokality, kde nejčastěji dochází k takovému jednání, jsou Komenského park, lokalita vlakového a autobusového nádraží, park u školky v Chelčického ulici a autobusové zastávky obecně. Strážníci městské policie mohou řešit porušení vyhlášky domluvou nebo blokovou pokutou do výše jednoho tisíce korun. meč