V pondělí 3. srpna se Rada města Kolína shodla na zvýšení příspěvku rodičů na provoz Městských jeslí v Kolíně. Celková částka se zvýší ze 2.000 na 2.500 korun měsíčně + stravné. Místostarosta Tomáš Růžička připomněl, že i přes zdražení patří Kolín k nejlevnějším městům, pokud jde o hrazení služeb městských jeslí v republice. Město Kolín se podílí na nákladech fungování jeslí ve výši 70 procent.

Jistá náhrada se už rýsuje. Letos od 1. září bude jako první vstřícný krok prodloužena provozní doba jeslí od 6.30 do 17.30 hodin. Od příštího roku chce město navýšit kapacitu jeslí. Počet dětí, které maminky hlásí do jeslí ji stále převyšuje stávající a postupně narůstá. Stávající kapacita je 30 dětí na celý den, jesle by ovšem chtělo využít dalších cca 10 maminek. pres