Od počátku roku je na sídlišti v ulici Rimavské Soboty v Kolíně v provozu Denní stacionář pro seniory. Občanské sdružení Centrum pro seniory Kolín jej otevřelo z důvodu v současné době scházejícího zařízení denní péče o občany seniorského věku, u kterých je v různém stupni rozvinuta demence. Zařízení pro až 20 uživatelů je vhodné pro seniory, kteří nemohou zůstat sami doma bez dohledu v okamžiku, kdy jejich rodinní příslušníci se nemohou o ně postarat vzhledem k jiným úkolům. Stacionář, jenž v tuto chvíli využívají 2 klienti, je nyní otevřen od 7 do 17 hodin s tím, že není nutné absolvovat docházku každý den, lze se přizpůsobit individuálním potřebám uživatele a jeho rodiny. Ve výhledu je otevření také týdenního stacionáře, což znamená v podstatě nepřetržitý provoz, tedy i přes noc. "Zajišťujeme trénink paměti a ostatních kognitivních funkcí. V průběhu dne provádíme arteterapii (léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů), muzikoterapii či ergoterapii (léčba prací)," vypočítává stručně sociální pracovnice Světlana Vránová. Součástí služeb ve stacionáři je zajištění stravy - oběd a svačiny. Poskytování této sociální služby je uživatelem hrazeno, většinou z příspěvku na péči. Platby od klientů však nestačí na pokrytí provozních nákladů. Proto je sdružení, provozující stacionář, závislé na finančních příspěvcích mnoha dárců. Aktuálně sdružení potřebuje pro dovybavení stacionáře pračku, sušičku, myčku na nádobí, deky, polštáře, lůžkoviny, drobné kuchyňské vybavení, polohovací křesla, konferenční židle, pracovní stoly, skříně a uzamykatelné skříně. Podrobnosti o poskytování finančních darů najdete na www.senior-centrum-kolin.cz. Více se dočtete v úterním novém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč

Z centra pro seniory