Jak jsem uvedli, nová okružní elipsovitá křižovatka na silničním obchvatu Kolína u Polep má stát do konce srpna. Nahradí zdraví nebezpečné křížení tamtéž.  Práce na přeložkách silnic II/125 a III/12500 měly začít v pondělí 10. srpna.

Jak uvedl místostarosta Tomáš Růžička na městském webu, požadované úpravy si v poslední fázi přípravy celé stavebně-dopravní akce vynutily úplné uzavření křižovatky s výjimkou částečné průjezdnosti pro autobusovou linkovou a městskou dopravu. Již v průběhu pondělního rána 10. srpna mají být rozmísťovány dopravní značky, které zároveň vyznačí objízdné trasy. Celý projekt přestavby realizuje Krajská správa a údržba silnic SK. Zhotovitelem je společnost TANNACO a.s., za dopravní značení odpovídá firma SEDOZ-dopravní značení.

Úplnou uzavírku považuje vedení města Kolína za komplikaci, které se chtělo vyhnout. „Přesto je přestavba nebezpečné křižovatky, která náleží mezi významná nehodová místa ve Středočeském kraji, pro motoristy dobrou zprávou. Vždyť na nebezpečný stav jsme opakovaně upozorňovali všechny zúčastněné instituce, a to již před samotnou kolaudací obchvatu. Tento stav měl bohužel fatální následky v podobě dopravních nehod i vážných zranění některých účastníků,“ zmiňuje zástupce starosty Růžička.

Jak dále webové stránky kolínské radnice popisují, podle žádosti dodavatelské společnosti budou práce probíhat nejpozději do 10. září, ale společnou snahou je dokončit přestavbu do konce srpna. „Naše město se akce samozřejmě zúčastní nasvícením křižovatky a jejího okolí, neboť jsme právě od počátku iniciovali přestavbu na bezpečnější křižovatku. Vždyť křižovatkou neprojíždějí pouze kolínští motoristé, ale i občané z kolínského regionu. Další potřebné informace k objízdným trasám naleznete v připojených dokumentech s dopravně-inženýrským opatřením,“ poznamenává Tomáš Růžička

Autobusová linková doprava a městská autobusová doprava bude v době uzavírky projíždět stavbou dle jízdních řádů. V termínu od 15. do 16. srpna a 22. až 23. srpna při plné uzavírce budou autobusy linkové dopravy jezdit po objížďkových trasách. meč, MěÚ Kolín