Druhé letošní jednání Zastupitelstva města Kolína je naplánováno na pondělí 24. března od 15 hodin do salonků Městského společenského domu (vedle radnice) . Jeho náplň je tentokrát dost zajímavá. Hlavním hřebem programu bude verdikt nad možnou žalobou o náhradu škody při prodeji pozemku na Šťáralce proti bývalému místostarostovi a dnes vězni Romanu Pekárkovi. Zastupitelé rovněž projednají návrhy na udělení Ceny města Kolína, na zamítnutí petice Stavebního bytového družstva Kolín podané 21. ledna, na financování projektů Rekonstrukce Družstevní a Rekonstrukce Šachovnice z dotačních titulů a na schválení doporučení kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína týkající se vyřazení pohledávek za nájemné v městských bytech z evidence za 6,5 milionu korun a poznání procesů evidence a vymáhání dlužného nájemného na Městském úřadě Kolín a také prodeje bývalých městských pozemků před nemocnicí soukromému subjektu za údajně nízkou cenu. meč