V sobotu 29. září od 13 hodin se v kaštanové aleji v Borkách uskuteční dobročinná akce Psího domova Kolín a DDM Kolín Voříškiáda. Zápis proběhne od 12 do 13 hodin. Účastníci musí mít platný očkovací průkaz soutěžícího psa. Ten musí být očkován proti vzteklině, parvoviróze a psince. Soutěžní disciplíny zahrnují promenádu, překonávání překážkové dráhy a nakonec "Ukaž, co umíš". Psi budou rozděleni do dvou kategorií podle velikosti. Startovné pro majitele psa činí 10 Kč, pro čtyřnohého kamaráda psí konzerva či jiná dobrůtka, která poputuje do psího útulku. Bližší informace se dozvíte na tel. č. 321 715 220 nebo na utulek@tmsk.cz. meč

Takto pěkně zachytil akci Vladimír Sládek loňský rok