Středočeský kraj si chce pronajmout většinu sousedního domu U Zlaté štiky na Karlově náměstí v Kolíně č.p. 7, který vlastní společnost ASYS IJD, spol. s r.o. Kraj už vlastní budovu č.p. 8 (Vajgertovský dům), v níž bude staronové sídlo Regionálního muzea Kolín. Radní Středočeského kraje na svém zasedání dne 8. srpna odsouhlasili uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem firmou ASYS IJD, spol. s r. o. a nájemcem Středočeským krajem, kde předměstem pronájmu budou nebytové prostory v domě čp. 7 ve II., III. a IV. nadzemním podlaží, část terasy a dvora o celkové výměře 1.102 m2, pro potřeby Regionálního muzea v Kolíně, za podmínek, že doba nájmu bude 30 let. Informace o uzavření této smlouvy bude předložena na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje 19. září. Smlouva s krajem má být podepsána v průběhu září po souhlasu zastupitelstva kraje.

Příznivou zprávou pro Karlovo náměstí a Kolín vůbec je, že pokud vše půjde podle plánu, již v letošním roce, patrně na podzim bude zahájena rekonstrukce domu U Zlaté štiky. Hotová má být do konce příštího roku 2017. Po kolaudaci má být předán kraji k využití. Nejprve prý bude dokočena čelní fasáda, která by měla být hotová do léta 2017. "Pokusíme se ji stihnout do zahájení Kmochova Kolína 2017," prozradil Jan Dufek.

V souvislosti s rekonstrukcí č.p. 7 je jisté, že z pohledu z Karlova náměstí zmizí papundeklová okna Davida Dvořáka, kterými vyplnil ještě tehdy neexistující skleněné výplně. Dům U Zlaté štiky č.p. 7 v Kolíně na Karlově náměstí před 19 lety koupila místní firma ASYS IJD, spol. s r.o., jejímž jednatelem a jediným společníkem je podle obchodního rejstříku Ing. Jan Dufek.

Vajgertovský dům č.p. 8 má být dokončen v první polovině října tohoto roku. Do této doby by již měla být zahájena rekonstrukce domu U Zlaté štiky. pres