V příměstské části Zibohlavy nechá město Kolín opravit stávající věžový vodojem. Stavba vysoká cca 20 metrů byla postavená roku 1927. „V současnosti je vodojem nefunkční, ovšem jedná se o stavbu, kterou je třeba udržet v dobrém stavu. Tím směrem jsou také zaměřeny snahy města,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Dle zpracovaného statického posouzení vyplývají tyto závěry a doporučení na práce a opatření: Z kamenného zděného dříku bude odstraněna vyžilá malty a spáry budou vyspárovány nově. V celém objektu bude provedena sanace všech nosných železobetonových konstrukcí. Pokud jde o kopuli, bude v celé ploše zdola i shora provedeno odstranění nefunkčních (nesoudržných) krycích vrstev betonu. Výztuž bude ošetřena ochranným nátěrem. Bude osazen nový poklop ve střeše (vodotěsný). Okna budou vyměněna a zasklena. Bude zajištěno důsledné svedení dešťových vod a bude provedena oprava vstupního schodiště. Projektová dokumentace pro provedení oprav se zpracovává (KH stavební), výkresová část dokumentace bude dokončena do 30. září. V současné době je proto předčasné sdělovat výše nákladů, lze pouze odhadovat, že mohou být v řádech statisíců a opravy by mohly proběhnout v příštím roce, zmínil Michael Kašpar. pres