Komise dopravy Rady města Kolína jednomyslně navrhuje a doporučuje změnu dopravního systému Karlova náměstí s tím, že navrhuje zrušení okružní křižovatky a doporučuje ponechat přednost zprava. Jestli skutečně ke změně dojde, bude záležet jednak na odboru dopravy městského úřadu, konkrétně na oddělení komunikací a silničního hospodářství, poslední slovo však bude mít Město Kolín, uvedl 1. místostarosta Tomáš Růžička. Jak dále zmínil, odbor dopravy vypracuje dva návrhy, které předloží radě města k vyjádření. Pokud radní návrh schválí a změnu dopravního režimu odsouhlasí, Tomáš Růžička předpokládá, že k samotné realizaci dojde počátkem roku 2014. Jistý si však případnou změnou není ani on. "Obecně nejsem příznivcem změn, pokud se úprava již vžila. Nicméně často vidím na straně řidičů přijíždějících na Karlovo náměstí z Pražské ulice určitou zmatenost nad zdejší dopravní situací. Stávající úpravu Karlova náměstí považuji za méně šťastné řešení a jsem rád, že se členové dopravní komise přiklonili ke stejnému závěru," uvedl 1. zástupce starosty. meč