46. schůze předsednictva Spolkové rady Kolína, která se konala 4. prosince, uzavřela navrhování na výroční cenu pro Osobnost Kolína. Na 23. držitele tradičního ocenění byl navržen plný tucet kandidátů: Danuše Neubauerová za tajemnice za příkladnou péči o volnočasové aktivity členů Vojenského sdružení rehabilitovaných, kterým zmírňuje příkoří jim způsobené minulým režimem, Jarmila Pavlíčková, za vedení mládeže v taneční skupině Srdíčko k pohybové činnosti, k souladu pohybu s hudbou i choreografií, ale také k pořádku, odpovědnosti a k vzorné reprezentaci, Michal Bílek za nestranné zpravodajství, Miloš Zeman za státnickou návštěvu rodného Kolína, oproštěnou od stranické okázalosti, Jolana Havelková za překročení uměleckých trendů vydáním experimentálního zhudebnění Kmochových notových zápisů, Petra Andrejsková za reprezentaci při zisku mistrovského titulu v hodu oštěpem, Květa Štěrbová za organizaci setkávání maminek malých dětí v rámci projektu Hvězdná máma, František Stráník za fotoreportáže společenských akcí v týdeníku Kolínský PRES, Dušan Zahrádka za 20leté vedení Obchodní akademie a důstojné přijetí prezidenta republiky ve škole, Petr Stříška za hudební dostaveníčka oceňovaná nejen příznivci orchestru Harmonie 1872 Kolín, Jan Figar za vedení místní vysílací stanice RasTV a zapojení mládeže do televizního natáčení a Filip Dejda za reprezentaci kolínského Sokola při závodní činnosti v kuželkách. meč