Do konce roku 2010 musí být vyměněny řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, pak s propadlým dokladem nesmíte řídit. Policisté vám mohou dát pokutu až do 2 tis. Kč a přestupek ohlásí úřadu. Také vám hrozí vám až pokuta do výše 30 tis. Kč. Úředníci vám tuto pokutu mohou uložit, i když neřídíte. Základní informace o povinných výměnách řidičských průkazů: 1. o výměnu se žádá na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde jste jako řidič evidován, 2. jestliže o výměnu nežádáte osobně, pak musíte vašeho zástupce vybavit plnou mocí, 3. zpracování žádosti trvá 15 až 20 dnů a je zdarma, za expresní vyřízení (do 5 dnů) zaplatíte 500 Kč a pokud dochází při výměně ke změně údajů uvedených na řidičském průkazu (např. změna příjmení, bydliště atd.), činí správní poplatek 50 Kč, 4. potřebujete fotografii 35 x 45 mm, platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dosavadní platný řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně, 5. musíte vyplnit Žádost o vydání ŘP, kterou obdržíte na místě. S výměnou řidičského průkazu neotálejte. S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů (31. prosince 2010) lze očekávat na odboru dopravy zvýšenou kumulaci řidičů (osob) a nezapomínejte, že vyřízení žádosti o vydání průkazů trvá až 20 dnů. meč