Martin Špinka na Městském úřadu v Kolíně končí. Z místa vedoucího Odboru hospodářské správy se rozhodl jít sám. Jiná pozice mu nabídnuta nebyla. "Při jeho ambicích by nebyla nějaká referentská pozice vhodná, navíc není žádné takové místo volné," podotkla tajemnice Dagmar Soukupová. Jaký je důvod odchodu ambiciózního úředníka? "Kontrolou činnosti bylo zjištěno a zároveň vyplynulo z jednání rady města, že pan Špinka nepostupoval v souladu s vnitřními předpisy městského úřadu," řekla Dagmar Soukupová a obratem dodala: "My jsme se ho na to optali a on nám tuto skutečnost potvrdil, ačkoli dobře znal pravidla ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek." Rada města následně zcela zrušila odbor hospodářské správy a schválila vznik nového oddělení hospodářské správy, které bude součástí Kanceláře úřadu. Od 2. dubna je pověřená řízením tohoto oddělení Ivana Straková. Na řádné obsazení pozice vedoucího oddělení hospodářské správy však bude vypsáno řádné výběrové řízení. meč