Město Kolín chce koupit nefunkční ubytovnu v Legerově ulici a zřídit v objektu osm malometrážních sociálních bytů. Podle znaleckého posudku je jeho cena 5,250.000 Kč, za kterou by chtělo město budovu koupit. Pomoci s výkupem by mohl Integrovaný regionální operační program Středočeského kraje, o jehož dotaci město žádá. To je na výkupu domluveno s majitelkou (z Českých Budějovic), jež je s nápadem svolná. Rovněž mělo město v úmyslu podle místostarosty Michaela Kašpara koupit fungující ubytovnu ve Zlaté uličce, jenže majitelé jsou pravděpodobně se zisky z ní natolik spokojeni, že se jí nehodlají zbavit. pres