Město Kolín minulý týden vysoutěžilo pronájem bytu nejvyšší nabídce. Byl to první pokus svého druhu. Celkem na městský úřad došly 3 nabídky, 2 uchazeči byli osobně přítomni při výběru. Vyhrál návrh s částkou 97 korun za metr čtvereční a měsíc. Pokud zájemce splní podmínky pro uzavření nájemní smlouvy, získá výjimečný byt v Tyršově ulici o podlahové výměře 86,33 metry čtverečních v nejvyšším podlaží v celém městě s nádherným výhledem, třemi balkóny včetně sklepní kóje. "Jedná se o výběrové řízení pro občany našeho města, kteří v našem městě bydlí nebo pracují a dále nemají ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví byt, dům nebo bytový dům v rozšířené působnosti Města Kolína. Navíc má nájemce jistotu bydlení, neboť nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s tím, že ve smlouvě bude sjednáno právo nájemce a povinnost pronajímatele nájemní smlouvu při splnění sjednaných podmínek prodloužit. Nájemce nesmí mít vůči pronajímateli závazky spojené s užíváním bytu po lhůtě splatnosti," řekl místostarosta Tomáš Růžička. Dosavadní aktuálně platná výše nájemného bez služeb u podobného bytu nad 79,9 metrů čtverečních je 49,24 koruny za metr čtvereční a měsíc. V budoucnu by město chtělo postupovat obdobně u bytů s výměrem právě nad 79,9 metrů čtverečních. Podrobnosti a další zprávy najdete v dnešním novém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč