Všem žadatelům o městský byt, kteří si ještě nevyzvedli „Pravidla pro přidělování bytových jednotek“, odbor správy majetku sděluje, že je nutno tak učinit nejpozději do konce letošního roku. Zároveň je každý zaevidovaný žadatel o byt povinen odboru správy majetku každoročně písemně potvrdit, že na své žádosti i nadále trvá. Učinit tak musí do třiceti dnů od doručení pravidel. Žádosti, které jejich žadatelé nepotvrdí, budou postupně vyřazovány z evidence žadatelů o byt.
kop