Rada města Kolína přijala návrh na zvýšení úhrady za pobyt na Protialkoholní záchytné stanici ze 600 na 1 tisíc korun za noc. Pokud nově klient nezaplatí tuto částku do 15 dnů, zvýší se mu za trest cena na 1.500 korun. Místostarosta Tomáš Růžička  se nárůstu počtu dlužníků nebojí. „Dluh se daří dobře vymáhat. Těch 15 dnů je hrozba,“ řekl. Radní  rovněž schválili zdražení pobytu na ubytovně pro osoby bez přístřeší ze 110 na 130 korun za noc. Nově ubytovna v Polepské ulici umožňuje pobyt pro matky s dětmi. Zatímco máma zaplatí za noc také 130 korun, tak za dítě uhradí 50 korun. „V rámci regionu jde o jedny z nejnižších cen,“ dodal Tomáš Růžička. Nově určené sumy začnou platit 1. ledna. meč