Město Kolín nutně potřebuje peníze na intenzifikaci čistírny odpadních vod a proto vyjednává se společností AVE CZ odpadové hospodářství o prodeji další části ze zbylého 25% obchodního podílu ve firmě AVE Kolín (dříve TSMK). Jelikož zastupitelé nejsou proti, přijali návrh na tento záměr. Starosta Jiří Buřič přiznal, že při tak malém podílu stejně město nemůže přímo ovlivňovat činnost společnosti a že jeho úloha je už jen pozorovatelská. Mělo by si však ponechat pár procent a hlavně své zástupce v orgánech AVE Kolín. Jakou sumu by mohlo město případným prodejem získat, starosta neřekl. Jisté je, že město musí sehnat 29 mil. Kč na spolufinancování intenzifikace ČOV. Největší částku ve výši 83,9 mil. Kč na akci poskytne Evropská unie, dalšími 4 miliony přispěje tuzemský rozpočet. Připomeňme, že AVE CZ odpadové hospodářství koupilo TSMK za 181 mil. Kč. Město se naopak nehodlá zbavit 4% podílu v akciové společnosti Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, ačkoliv by mu to mohlo přinést i několik milionů. meč