Při posledním jednáním mezi vedení města Kolína a zástupci společnosti AVE Kolín se hovořilo nejen o rámcové smlouvě. Právě tu však nedávno podrobil tvrdé kritice Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kolína. Pro město je podle něj smlouva podepsaná předchozím vedením města údajně nevýhodná, nemorální a nevyvážená (podrobnosti na http://kolin.pres.cz/?page=clanek&rok=2011&idc=554). Jednatelka firmy AVE Věra Suchomelová zase uvedla, že smlouva je standardní. "O stávající rámcové smlouvě se mluvilo, došlo i na společné hodnocení závěrů kontrolního výboru. Ve shodě jsme dospěli k rozhodnutí připravit v horizontu několika měsíců, po erudovaném právním rozboru, dodatky k rámcové smlouvě. Ty by měly vést k vyjasnění vzájemných pozic a ke zvýšení spokojenosti," prohlásil starosta Vít Rakušan. "Zástupci všech zúčastněných stran se na této schůzce dohodli, že se budou vzájemně zabývat možnými kompromisy k jednotlivým bodům Smlouvy o zajištění služeb a prací pro město Kolín formou dodatku k této smlouvě. Konkrétní termín uzavření dodatku ke smlouvě na schůzce nepadl. Domluvili jsme, že se daným úkolem začneme zabývat neprodleně a k závěrům bychom měli dojít v průběhu několika měsíců," řekla zase jednatelka firmy AVE Kolín Věra Suchomelová. meč