Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Adra - č. konta: 85558555/0300(ČSOB) variabilní symbol: 777; Člověk v tísni - SOS Srí Lanka - č. konta: 991 991 991/0300 (ČSOB); Česká katolická charita - č. konta: 369-369369369/0800 (České spořitelna) variabilní symboly: 1071 - Indická republika, 1151 - Indonésie, 1711 - Srí Lanka ( ...
K-centrum chystá na příští rok několik změn a novinek, které se mají týkat zejména zvýšení dostupnosti všech služeb projektu. Autory změn jsou terénní pracovník Tomáš Žák a kontaktní pracovice Jana Jirsíková. V první řadě dojde k rozšíření otevírací doby, která od nového roku bude od 10:00 do 18:0 ...
Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - infrastruktury pro výstavbu bytových domů v lokalitě U Vodárny - podal Hutní projekt Ostrava v zastoupení Města Kolína 10. listopadu letošního roku. Místní šetření v této lokalitě bylo provedeno již před zastavením územního řízení 15. červn ...
Územní řízení na rekonstrukci Ovčárecké ulice bylo veřejnou vyhláškou vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Kolíně 21. prosince. Navrh na vydání územního rozhodnutí o umístění liniové stavby podal 24. listopadu v zastoupení Města Kolín Mott MacDonald Praha, tímto dnem bylo zároveň zahájeno územ ...
Výhrady k prodeji Městského tepelného hospodářství (MTH) vznesl na posledním zasedání Zastupitelstva města v letošním roce 21. prosince v diskuzi občanů kolínský živnostník Jaromír Novotný. Ve svém krátkém vstupu adresovaném zastupitelům a vedení města vyslovil naprostou spokojenost se stávající kva ...
24. prosince 2004 - poslední spoj: linka č. 1: od nemocnice: 16.20 h - ze Sendražic: 16:45 h linka č. 2: ze Štítar: 16.20 h - ze Šťáralky: 16:45 h linka č. 3: z ul.Míru: 16.00 h - z Dymokurské 16:27 h 25. prosince 2004 - první spoj: linka č. 1: od nemocnice: 7.20 h - ze Sendražic: 7: ...
Letos poslední, v pořadí třinácté zasedání Zastupitelstva města Kolína se konalo v úterý 21. prosince. Úvodní půlhodinka jednání připomínala spíše silvestrovskou grotesku, kdy se ze zastupitelů stali žáčci, učící se - v duchu Komenského školy hrou - ovládat poslední výkřik techniky. Do tajů H.E.R sy ...
Zástupci Města Kolín, Czech Investu Ekologického právního servisu a občanského sdružení Obyvatelé Ovčárecká se sešli ve čtvrtek 9. prosince, aby společně prodiskutovali situaci související s rozšířením sendražické části Ovčárecké ulice, které by se v dohledné době mělo konat. Z rozhovoru se zástupce ...
Stavba železniční vlečky spojující Průmyslovou zónu Kolín/Ovčáry s hlavní tratí byla uplynulé pondělí slavnostně ukončena a zároveň zkolaudována. Na vlečku budou navazovat kolejiště jednotlivých závodů, které využívají železniční dopravu: TPCA, Gefco a Toyota Tsusho Europe. Provozovatelem městské čá ...
Dvě zbrusu nové autobusové zastávky před halou vlakového nádraží byly slavnostně uvedeny do provozu úderem poledne v úterý 14. prosince. Pásku slavnostně přestřihli oba kolínští místostarostové Jiří Buřič a Jiří Krumich, aby si poté s ředitelem Městské autobusové dopravy v Kolíně Františkem Martínke ...
V souvislosti s profesionalizací české armády bude též ukončena povinnost výkonu civilní služby, která v naší zemi byla pro „odpírače“ služby ve zbrani zavedena v roce 1990. Tímto historickým dnem bude středa 22. prosince. Podle Zákona 587/2004 o zrušení civilní služby ze dne 4. listopadu 2004 bude ...
V nedávných dnech byly zahájeny přípravné práce na lávce pro pěší a cyklisty, která má spojit Kmochův ostrov se zálabskou částí Kolína. V reále je však na ostrově k vidění pouze cedule s údaji o investorovi, projektantovi a zhotoviteli... a vedle ní se tyčí několik vyměřovacích kolíků. Původní suma ...
Od Nového roku se cena vodného zvýší o 1,05 Kč (včetně 5% DPH) za jeden metr kubický, zaplatíme za něj tedy 23,20 Kč/m3 (včetně 5% DPH). Cena stočného v Kolíně, Štítarech, Sendražicích a Třech Dvorech zůstane nezměněna, tedy 21,84 Kč/m3 (včetně 5% DPH). K poslednímu zvýšení vodného z provozních a ...
Závod Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) úspěšně dokončil komplexní zkoušky technologií a zároveň splnil zákonné podmínky pro udělení povolení ke zkušebnímu provozu. Povolení má pro TPCA naprosto zásadní význam, neboť konstatuje, že závod je způsobilý pro výrobu osobních automobilů a může začí ...
K 30. listopadu bylo na Úřadu práce v Kolíně včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě evidováno 4.278 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.412 žen (tj. 56,4 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy ÚP Kolín evidoval 4.212 klientů, míra nezaměstnanosti stoupla z 8,2 % na 8,3 %. Srovnám ...
Na pořadu úterního odpoledne bylo projednávání územního plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) Střední Polabí, které se konalo v Městském společenském domě v Kolíně. Besedy se vedle zadavatele konceptu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje a zpracovatele - pražské firmy AURS ...
Občanské sdružení pro kolínský zámek Lapis Refugii se dostalo do střetu s vedením města Kolín, nesouhlasí totiž s prodejem pozemku po bývalé Orchidei v Pražské ulici. Záměr prodat pozemek město vyvěsilo na úřední desku. Lapis Refugii ale má podle smluvy uzavřené s městem zpracovat a předložit archit ...
O mandát k jednání o prodeji požádal místostarosta Jiří Buřič (ODS) minulé úterý Zastupitelstvo města Kolína poté, co přednesl návrh na prodej většinové části obchodního podílu Městského tepelného hospodářství (MTH), který by - dle jeho slov - mohl být vhodně oceněn a zisk by byl využit ke krytí inv ...
Na odkoupení staré vodárny od černokostelecké akciovky HSD holding se usnesli zastupitelé města Kolína minulé úterý. Iniciátorem myšlenky byl v minulosti městský zastupitel a radní MUDr. Pavel Moučka (ČSSD). „Chtěl bych vás požádat, abyste nenavrhovali jiné ceny, protože po jednáních s majitelem jde ...
Dvanácté zasedání Zastupitelstva města Kolína se konalo v úterý 30. listopadu od 15 hodin v Městském společenském domě v Kolíně. Nejočekávanější bod programu, a to diskuze na téma dlouho očekávané závěrečné zprávy advokátní kanceláře Bezděk & Brückler, byla odložena na příští zasedání ZM. Zmíněná ad ...
Mezinárodní konsorcium Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) včera zveřejnilo snímky prvních modelů automobilů, které by se na trhu měly objevit již v průběhu příštího roku. Některé fotografie byly uveřejněny např. na internetových stránkách MF Dnes, podívat se na ně můžete zde. Testování automob ...
Tisková zpráva Ekologického právního servisu (EPS) ze dne 29. listopadu 2004: Podjatost, střet zájmů a nedostatečné posouzení negativních dopadů na okolí. To doprovází největší zahraniční investici v České republice - závod TPCA u Kolína. Tato zjištění odhalila právní studie Ekologického právního se ...
Návrh společenské odpovědnosti pro Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. obdržela v minulých dnech kolínská automobilka od nevládní organizace právníků Ekologický právní servis (EPS). Ve zprávě je uvedeno, že v roce 1999 japonská Toyota Motor Corporation jako vůbec první automobilová spole ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.