Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Ústní jednání v rámci územního řízení na rekonstrukci Ovčárecké ulice se konalo v pondělí 24. ledna odpoledne v salóncích Městského společenského domu v Kolíně. Se zástupci radnice zde diskutovali především členové občanského sdružení Obyvatelé Ovčárecká, které přijel podpořit právník Jiří Nezhyba z ...
Územní rozhodnutí o umístění stavby „Infrastruktura pro výstavbu bytových domů v Kolíně II. - lokalita U Vodárny – I. etapa“ vydal odbor výstavby a územního plánování v pondělí 10. ledna. Stavbou se v tomto případě rozumí úprava terénu, budování komunikací, parkovišt, chodníků, vodovodovodních a ka ...
Sdružení na ochranu nájemníků má své poradenské dny již tradičně v objektu Centra pro zdravotně postižené (se sídlem ve Sluneční ul. č.p. 76 v Kolíně II) v následujících čtvrtečních termínech: 3. a 17. února; 3., 17. a 31. března; 14. a 28. dubna; 12. a 26. května a nakonec 2., 9. a 23. června. Záje ...
Jak jsme vás již informovali včera, k 1. lednu letošního roku došlo k úpravě životního minima. Od téhož data byla též navýšena minimální mzda, a to na 7.185 Kč za měsíc, tj. 42,50 Kč hrubého na hodinu. Minimální mzda se týká všech zaměstnanců, potažmo osob v obdobném pracovním vztahu. Zda přitom ...
Pro období od 1. ledna byla stanovena nová výše životního minima. Pro všechny občany starší 26 let činí 4.300 Kč. Vyplácení státních dávek sociální péče, zpravidla do výše životního minima, má opodstatnění v případech, kdy čistý příjem nedosahuje společensky určeného sociálního minima a jeho navýšen ...
Jak jsme vás již informovali, k 1. lednu letošního roku ukončily svou činnost územní vojenské správy na území celé České republiky. V prostorách bývalé kolínské územní správy ale sídlí oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín - Hradec Králové, který bude muset pronajaté prostory opustit. Původn ...
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Kolíně se stěhuje z budovy radnice do východní části kolínského zámku (za trafostanicí první objekt směrem od Karlova náměstí). Úřadovat v nových prostorách by měl začít v průběhu příštího týdne. „Byl zde stálý požadavek na vznik odboru rozvoje ...
Na podzim loňského roku proběhla médii informace o rozhodnutí ministrů udělit výjimku kamiónům zásobujícím kolínskou automobilku TPCA i o víkendech a o svátcích. Jízda kamionů je jinak v naší zemi zakázána od půlnoci ze soboty na neděli do 22. hodiny a o prázdninách dokonce i v sobotu od 7. do 20. h ...
Zadání projektu na rekonstrukci zálabské Práchovny připravuje odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v Kolíně. Po mnoha letech strádání se tak jedna z kolínských dominant dočká zasloužené péče. Práchovna nejspíše byla vybudována jako předsunutá bašta chránící Kolín od severu, a to někdy v průběh ...
Patnáct bytových jednotek v Zengrově ulici by v těchto dnech měla začít stavět kolínská firma Kompres. Dům bude umístěn zrcadlově proti domu v Havlíčkově ulici, který před několika lety nechalo též postavit město. Půjde o klasickou výstavbu, obsazení jednotlivých bytových jednotek bude prováděno pod ...
Sáhnout hlouběji do kapsy budeme muset za likvidaci komunálního odpadu, a to dosti výrazně. Roční paušální poplatek vybíraný „na hlavu a rok“ byl Radou Města Kolín pro letošek stanoven na 492 Kč, což činí o celých 84 Kč více, než kolik se platilo vloni. Návrhy byly tři - 408, 456 a 492 Kč, přičemž z ...
V souvislosti s reformou ozbrojených sil a přechodem k profesionalizaci armády byly k 1. lednu letošního roku zrušeny územní vojenské správy, kterých na území naší republiky zbývalo ještě pětatřicet. Nástupnickými organizacemi se stalo celkem čtrnáct krajských vojenských velitelství, která po územní ...
Třetí den po Novém roce byla u vjezdu do Kolína (do Žižkovy ulice) - ze směru od Uhlířských Janovic - instalována dopravní značka Zákaz vjezdu vozidlům nad 10 tun. Cílem zmíněného opatření bylo odlehčit dopravní zátěži Žižkovy ulice, kde se mj. nachází též nemocnice, a odklonit kamiónovou dopravu do ...
K 31. prosinci loňského roku bylo na Úřadu práce v Kolíně (včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě) evidováno celkem 4.606 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.491 žen (tj. 54,1 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy úřad práce evidoval 4.278 klientů - tedy o 328 méně, míra nez ...
Stavba dvou nových bytových domů, které mají být pro potřeby TPCA postaveny v lokalitě bývalých kasáren, se opozdí. Podle starosty Miroslava Kaislera jsou důvody dva. Prvním byla nespokojenost radních s cenou, která dle původního projektu měla činit 1.200.000 za jeden byt, požadavek zněl ponížit nák ...
Jak se zdá, k mandátním smlouvám, které měla v souvislosti s pracemi v průmyslové zóně ex-starostka Zdenka Majerová uzavírat bez vědomí Rady potažmo Zastupitelstva Města Kolína, se již nikdo nechce vracet. Byť na předposledním Zastupitelstvu Města Kolína padala ostrá slova a jen z důvodu pozdě předl ...
V informačním centru Úřadu práce v Kolíně se objevil zbrusu nový informační kiosek Ministerstva práce a sociálních věcí. Kiosek je vybaven dotykovou obrazovkou a upravenou klávesnicí, vyhledané informace je možno si vytisknout. Domovskou stránkou informačního kiosku je v podstatě ministerský rozce ...
Olivová nadace ve spolupráci s Církví Československou husitskou v Kolíně pořádá dnes (tedy ve čtvrtek 6. ledna) v 19:30 hodin v Husově sboru Církve Československé husitské tradiční Tříkrálový koncert. Výtěžek z charitativního koncertu bude věnován ve prospěch dětí z postižené jihovýchodní Asie a Ind ...
V nedávných dnech se na kolínské radnici uskutečnila schůzka zástupců TPCA s vedením Města Kolín. Dle starosty Miroslava Kaislera šlo spíše o právní jednání, které mělo za cíl zjistit, zda je vůbec možné, aby sídlo TPCA nadále zůstalo v Kolíně nebo zda se bude muset přestěhovat do Ovčár. „Z dostupné ...
Rozhodnutím Zastupitelstva Města Kolín byla schválena poslední změna rozpočtu pro rok 2004, celkem došlo na čtyři položky. První změnu způsobila rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem financí, která se rozhodla provést změny ve financování průmyslové zóny Ovčáry. Druhá změn ...
Rada Města Kolína stanovila nové sazby za vydání parkovacích karet, a to s účinností od 1. ledna do 30. června 2005. Nezvyklé půlroční období bylo stanoveno z důvodu připravovaných změn v systému dopravy v klidu a placeného stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech našeho města. Držit ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.