Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Při projednávání návrhu I. rozpočtového opatření byly nejspíše uvedeny na pravou míru skutečné důvody odchodu vedoucí finančního odboru Jany Khaylové z její funkce. Ještě počátkem března nám totiž tajemník městského úřadu tvrdil, že jmenovaná odchází na vlastní žádost, dnes to vypadá, že spíše „byla ...
Dvanáct jírovců růžových, které v první polovině března pokácely Technické služby města Kolína na Kollárově náměstí, se stalo hlavním důvodem k sepsání petice občany z lokality samotné a přilehlých ulic. Podpisů se na petici sešlo celkem osmapadesát. Starosta Miroslav Kaisler je touto cestou žádán o ...
Občanského sdružení Obyvatelé Ovčárecká konečně dosáhlo svého, kolínští radní odsouhlasili peněžité vyrovnání nadstandarních požadavků, které obyvatelé ze Sendražic požadovali v souvislosti s chystanou rekonstrukcí a případným rozšířením Ovčárecké. „Rada města Kolína schválila navržený postup spoč ...
Nevídanou účast ze strany občanů Kolína zaznamenalo poslední zasedání Zastupitelstva města Kolína, převážnou část z nich totiž tvořili nájemníci tzv. tatradomů, jejichž byty se město rozhodlo odprodat do osobního vlastnictví. V atmosféře plné nabitých emocí dali hlasitě najevo, že nesouhlasí s rovno ...
„Jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry,“ pronesl 21. prosince 1929(!) z parl ...
Změny jednacího a volebního řádu zastupitelstva města bylo zapotřebí, aby zastupitelé mohli využívat možnosti hlasovat elektronickou cestou. Návrh na změnu jednacího řádu přednesl na pondělním zasedání Zastupitestva města Kolína vedoucí odboru vnitřních věcí Vladimír Jelínek, který suploval nepřítom ...
Včera jsme vás informovali o aktuálním stavu, ve kterém se nachází přestavba a výstava nových bytů pro TPCA v lokalitě „kasárna“. Dnes se podívejme na druhou na lokalitu - „U Vodárny“, kde by relativně již brzy mělo vyrůst 565 bytů. Je vydáno územní rozhodnutí na vybudování infrastruktury a na stavb ...
V kolínské lokalitě „kasárna“ je již postaveno a zkolaudováno 137 bytů (z celkového počtu 291) ve třech bytových domech, které byly přestavěny z objektů, kde sídlily roty, poddůstojnická škola a učebny. První dům s kapacitou 57 bytů by již měl být zcela obsazen, druhý dům o kapacitě 36 bytů je téměř ...
Město Kolín uzavřelo smlouvu o partnerství s Klubem pro obnovu řepařské drážky. „Město tuto aktivitu podporuje,“ řekl nám místostarosta Jiří Krumich. „Řepařská drážka sloužila od roku 1894 k přepravě řepy z polí a farem do cukrovaru, který byl v Kolíně na místě nynější elektrárny. Drážka fungovala s ...
Právníci z programu „GARDE - Globální odpovědnost“ Ekologického pravního servisu (EPS) se odvolali proti tzv. fiktivnímu rozhodnutí o odepření informací, které bylo realizováno Městem Kolín pasivním přístupem při vyřizování žádosti o informace ve smyslu Zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak ...
Již devátý ročník Dne záchranářů, který se každoročné koná 8. května, letos připadne na neděli. Koordinační tým pořádajích slože se usnesl, že připravovaný ročník se ponese v duchu režie loňského roku. Před rokem se akce konala ve znamení vstupu České republiky do Evropské unie, letos bude mottem 60 ...
Pokud návrh Rady Středočeského kraje potvrdí i krajští zastupitelé, kolínská protialkoholní záchytná stanice letos obdrží od kraje účelovou dotaci ve výši jednoho miliónu korun, loni dotace činila 750 tis. korun. A navíc, ze sedmnácti oslovených obcí z kolínského, kutnohorského a nymburského regionu ...
Projednávání změn č. 2 Územního plánu města Kolína oznámil odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v Kolíně. Návrh zadání změn je od 2. března do 4. dubna možno shlédnout v kanceláři vedoucí odboru regionálního rozvoje Vlasty Klímové, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do ...
K 28. únoru bylo na Úřadu práce v Kolíně (včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě) evidováno celkem 4.691 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.487 žen (tj. 53 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy úřad práce evidoval 4.770 klientů - tedy o 79 méně, míra nezaměstnanosti klesla z 9, ...
Již sedmý ročník soutěže Šťastná třináctka připravuje Dům dětí a mládeže Kolín (DDM). Přihlásit do soutěže se mohou všechny dívky, které se narodily v průběhu roku 1992, a to nejpozději do 15. března. Seznamovací kolo proběhne 29. března v sále DDM, dívky budou plnit různé úkoly a pohovoří s nimi čl ...
Od 15. března do 31. května bude uzavřena ulice Benešova v úseku od křižovatky U Modrého bodu ke křižovatce s ulicemi Míru a V Břízách, bude se zde rekonstruovat kanalizační síť. Určena je i trasa objížďkových tras. V případě rekonstrukce v úseku od křižovatky U Modrého bodu ke křižovatce s ulic ...
Vzájemné neshody mezi Městem Kolín a občanským sdružením Obyvatelé Ovčárecká jsou nejspíše překonány a dohoda je na obzoru. Spor se týkal nároků na odškodnění sendražických obyvatel, jejichž obydlí se necházejí v těsné blízkosti Ovčárecké ulice, které se má co nevidět rekonstruovat a případně též r ...
Výběrové řízení na obsazení vedoucího finančního odboru vypsal Městský úřad v Kolíně. Dosavadní vedoucí odboru Jana Khaylová - která byla ve funkci pouhých šest měsíců - totiž překvapivě končí. Ještě na zasedání městského zastupitelstva v poslední lednový den, kdy se schvaloval městský rozpočet na l ...
V souvislosti s probíhajícími přípravami na druhou změnu jízdního řádu Českých drah, odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje žádá o předkládání návrhů týkajících zajištění dopravní obslužnosti veřejné linkové dopravy. Kraj též uvítá informace o místních přepravních podmínkách a hodlá zjist ...
Jak jsme již anoncovali v novinkách, studie rekonstrukce Karlova náměstí bude pro kolínské občany vystavena v zasedací místnosti stavebního úřadu, sídlícího ve východním křídle areálu zámku. V pondělí 28. března však byly Radou města Kolína upřesněny termíny, kdy se zájemci budou moci se studií sezn ...
Nedávno jsme vás informovali o vzájemném „prohození“ postů vedoucí odboru výstavby a územního plánování Vlasty Klímové se Stanislavem Studničkou z odboru regionálního rozvoje. V pondělí 14. února Rada města Kolína schválila kapitolu územní plánování přesunout na odbor regionálního rozvoje, tudíž ji ...
Výstavba kanalizace v úseku od Kollárova náměstí do ulice Míru, která má zajistit odkanalizování připravované lokality U Vodárny, je v plném prudu. V posledních dnech jsou - mimo ulic Sluneční a Šotnovské - stavební stroje k vidění již i v těsné blízkosti křižovatky U Modrého bodu. Předpokládaným te ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.