Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Oslava k prvnímu výročí spuštění kolínského mammocentra - pro prevenci a léčbu onemocnění prsu - se konala ve středu 29. června v kolínské nemocnici. Na úvod promluvil ředitel nemocnice Luděk Rubáš, který mj. přítomným oznámil, že od pátku 1. července začne Nemocnice Kolín fungovat jako akciová spol ...
O návrhu na prodej pozemku Na Louži o rozloze 1.673 m2 společnosti Invest KPS jednali městští zastupitelé. Jde o pozemek, který má jmenovaná firma od města v dlouhodobém pronájmu. Původně zde zamýšlela postavit apartmánové byty, které po třiceti letech měly být bezúplatně převedeny na město. Mimo to ...
Prodej 95 % obchodního podílu Městské autobusové dopravy Kolín společnosti Connex - Východní Čechy Chrudim, která ve veřejné soutěži nabídla 28,5 mil. korun, odhlasovali městští zastupitelé v pondělí 27. června. „Byl jsem pověřen Radou města Kolína, abych prověřil možnost privatizace MAD Kolín, ale ...
První pobídky obdrží nájemníci městských bytů - jejichž převod do osobního vlastnictví odhlasovali v nedávné době městští zastupitelé - pravděpodobně již v období po letních prázdninách. V současné době odbor správy majetku Městského úřadu v Kolíně provádí mapování terénu, spočívající mj. i ve vytip ...
Do konce letních prázdnin by mohla být dokončena výstavba okružní křižovatky u kolínského gymnázia. Podle vyjádření vedoucího odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně Jiřího Jeřábka jde o prioritní akci. Není však ještě zcela jasno v otázce technologického řešení křižovatky, zda bude vybudována jako ...
Dnes bude v Kolíně hostovat tzv. Hejtmanský den. „Hlavním smyslem této akce je zábavnou a nevtíravou formou rozšířit povědomí o kraji a posílit vnímání příslušnosti k tomuto regionu. Chceme v tomto případě oslovit především žáky a studenty základních a středních škol. Připraveny pro ně budou napříkl ...
Dobrovolná dražba městského bytu 2+kk - o výměře podlahové plochy cca 40 m2 - se bude konat v zasedací místnosti kolínského městského úřadu v budově bývalého pivovaru 19. července od 14 hodin. Byt ve Funkeho ulici č. p. 932 se nachází v prvním nadzemním podlaží panelového domu, který je v užívání od ...
Průzkum spokojenosti zákazníků, kterak jsou spokojeni se službami poskytovanými Městskou autobusovou dopravou v Kolíně (MAD), se uskutečnil 19. května. Dotázáno bylo celkem 536 cestujících, přičemž více než tři čtvrtiny z nich uvedli za místo bydliště Kolín. S třiadevadesáti procenty "zcela nebo spí ...
Dodavatel informačního a varovného systému byl vybrán, stala se jím pražská akciová společnost Vegacom. Bezdrátový, radiově ovládaný systém, který městskou kasu přijde na 4,7 mil. Kč, má nahradit zastaralý městský rozhlas a nejen to... V případě potřeby jej bude možno využít k varování obyvatelstva, ...
Dnešním dnem by mělo dojít k zahájení úplné uzavírky ulice Míru v Kolíně, a to v úseku od křižovatky s ulicí Benešova za křižovatku s ulicí Na Magistrále. Původně měla být uzavírka zahájena již v pondělí 13. června, avšak došlo ke zpoždění prací na zprůjezdnění křižovatky Benešova a V Zídkách. Právě ...
Poslední možnost přihlásit se do výběrového řízení na ředitele Městského společenského domu v Kolíně uplyne zítra, tj. v pátek 17. června. Původní vyhlášení výběrového řízení bylo zrušeno a nové zahájeno s tím, že se Rada města Kolína rozhodla rozvolnit požadavek na vzdělání a učinit tak nabídku pří ...
Lávka přes Labe opět podraží, důvodem je zesílení výztuh, větší průměr armatur a větší objem betonáže, protože lávka bude zároveň nosičem plynového potrubí. Od zástupce starosty Jiřího Buřiče jsme se dozvěděli, že navýšení ceny by se dle vyjádření dodavatele stavby mělo pohybovat max. do 20 % součas ...
Vláda České republiky se na svém zasedání ve středu 8. června přihlásila k odpovědnosti za plnění ujednání vyplývajících z memoranda uzavřeného mezi Českou republikou a společností Toyota Peugeot Citroen Automobile. „Vláda hodnotí tento projekt jako jednoznačně úspěšný, neopakovatelný projekt, který ...
S platností od 1. července dochází ke změně ve vedení firmy TPCA. Pozici prezidenta opouští Masatake Enomoto a na jeho místo přichází dosavadní viceprezident pro výrobu Satoši Takae. Jean Pierre Chantossel zůstává na pozici výkonného viceprezidenta TPCA. Automobilka Toyota Peugeot Citroen Automobil ...
K 31. květnu bylo na Úřadu práce v Kolíně (včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě) evidováno celkem 4.069 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.273 žen (tj. 55,9 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy úřad práce evidoval 4.305 klientů - tedy o 236 více, míra nezaměstnanosti klesla ...
Od pátku 10. do neděle 12. června se bude v Kolíně konat 43. ročník festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín. Programy budou uvádět Denisa Kubová, Jan Čenský a Karel Hegner. Ředitelem festivalu je Jan Obrda, majitel pořádající agentury Kristián Production. Pátek 10. 6. 2005 KARLOVO NÁMĚSTÍ 16: ...
Smlouvu na likvidaci autovraků se Město Kolín rozhodlo uzavřít s firmou EKO Logistics z Týnce nad Labem. „Oslovili jsme několik firem, reagovaly pouze tři, žádná z nich však nebyla kolínská,“ řekl nám zastupce starosty Jiří Buřič. Důvodem byla cena, EKO Logistics si za likvidaci jednoho autovraku úč ...
Projednávání silničního obchvatu se minulý čtvrtek konalo v Městském společenském domě v Kolíně. Vznik dvou průmyslových zón - v Kolíně/Ovčárech a na Šťáralce - byl vedoucím projektantem ing. Zbyňkem Musilem z inženýrské společnosti Sudop Praha a.s. označen za hlavní důvod zastaralosti hlukové studi ...
Od dnešního dne se v historickém centru města Kolína změnil režim dopravy. Již jsme vás o tomto faktu dopředu informovali, ale vzhledem k závažnosti změn a možnému vzniku i kolizních situací ještě jednou - alespoň v kostce - zopakujme, co se vlastně změnilo. Prvním zásadním zásahem do zvyků řidičů ...
Kanadský malíř českého původu Vojen Wilhelm Cech-Colini, který se narodil v Kolíně v roce 1924, přece jen titul čestného občana našeho města nakonec získal. Rozhodli o tom zastupitelé na posledním zasedání Zastupitelstva města Kolína, i když pouze těsnou většinou hlasů. „Nejsem moc nadšen. Bylo by l ...
Rekonstrukce Ovčárecké se blíží. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo stavebním úřadem vydáno 30. března, nyní odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, zahájil stavební řízení na povolení stavby „Rekonstrukce silnice II/328 Kolín - Ov ...
Slavnostní otevření největšího automobilového závodu ve Střední Evropě TPCA se konalo v úterý 31. května. Zúčastnilo se jej několik set hostů z domova i ze zahraničí, nechyběli premiér Jiří Paroubek, místopředseda vlády Martin Jahn, ministr financí Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Mirosl ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.