Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Zastavovací studie areálu Kolínského zámku vypracovaná architektem Jiřím Košťálem je na světě. „Architekt Košťál v podstatě navázal na podklady občanského sdružení Lapis Refugii a podrobně rozpracoval detaily,“ řekl zástupce starosty Jiří Buřič. „Nechceme však začít veřejnou diskuzi dříve, než se vy ...
V pátek 29. července by měla být dokončena výstavba dělícího ostrůvku na Pražské ulici proti restauraci Tatra. Provoz byl omezen pouze směrováním dopravy do vnitřních nebo naopak vnějších jízdních pruhů. V období od 16. července byly z vozovky odstraněny betonové city bloky, které měly zvýšit bezpeč ...
Povolení na uzavírku silnice II/328 (Ovčárecká) v úseku od kolínského rafinerie PARAMO k nedávno vybudované okružní křižovatce u Ovčár bylo vydáno na pětiměsíční období od 1. srpna do 31. prosince tohoto roku. Objížďková trasa povede přes Veltruby. Zhotovitel stavby však uzavření silnice neprodleně ...
Den otevřených dveří pořádá v sobotu 30. července kolínská automobilka TPCA. Do areálu společnosti si s sebou návštěvníci nesmí přinést kamery ani fotoaparáty, jídlo a nápoje, zapovězeny jsou i kočárky. Z důvodu omezené kapacity parkoviště u fabriky jsou návštěníci vyzýváni, aby využili zajištěné a ...
Již počtvrté byla prodloužena uzavírka Benešovy ulice. Firma SDS Exmost se totiž „zasekla“ na nezvykle tvrdém podloží. Potíže nastaly zejména při pracech na podkopu pod křižovatkou U Modrého bodu, původně plánovaný protlak se neosvědčil, a proto bylo nutno přistoupit k odstřelu. Podle posledních i ...
Ve středu 20. června byla uzavřena křižovatka ulic Benešova - V Břízách - Míru. Objížková trasa pro autobusy, který mj. vedla právě ulicí V Břízách, byla přesunuta do ulic Na Magistrále a Zborovská. Z tohoto důvodu byla v Benešově ulici bez náhrady dočasně zrušena zastávka Samoobsluha (v obou směrec ...
V souvislosti s výstavbou lávky přes Labe by měl projít revitalizací i samotný Kmochův ostrov. Částkou 8 mil. korun mj. přispěla i kolínská automobilka TPCA. Jedním z největších problémů jsou však velké nánosy bahna v rameni Labe, díky kterému můžeme „Kmocháč“ opravdu nazývat ostrovem. Pakliže se s ...
Výstavba okružní křižovatky ulic Žižkova a Masarykova (u kolínského gymnázia) bude zahájena co nevidět, nejspíše ještě do konce měsíce července - čeká se na vydání stavebního povolení. Provádět ji bude kladenská společnost ČNES dopravní stavby, a to za 2 mil. 300 tis. Kč. Řešena bude jako stabilní s ...
Ze strany Města Kolín nic nebrání tomu, aby se s rekonstrukcí silnice II/328 začalo prakticky kdykoliv. Podle Jiřího Buřiče město svůj závazek splnilo, na rekonstrukci vydalo stavební povolení. Jak se zdá, vše vázne na Středočeské kraji. „Do konce srpna by mohly být podepsány smlouvy se zhotoviteli. ...
Kolínský průtah - Pražská, Jaselská a Havlíčkova ulice - byl v hlukové studii - která měla za úkol zmapovat hlukovou situaci na středočeských komunikacích I. třídy - vyhodnocen jako vůbec nejhorší úsek. Nadlimitní hluk zde postihuje celkem 475 občanů. Protihluková opatření je ze zákona povinnen prov ...
Vedení kolínské radnice uvažuje o zavedení nového Pracovního řádu. „Po zmapování situace na všech odborech jsme dospěli k závěru, že pracovní doba by mohla začínat v sedm hodin. Jednalo se i o přestávce k zajištění povinné stravování od 11 do 13 hodin. Bude na vedoucích jednotlivých odborů, jak si t ...
K 30. červnu evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 3.995 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.264 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 4.069 uchazečů o zaměstnání, klesla míra nezaměstnanosti ze 7,9 % na 7,8 %. Zaměstnání by ...
Jednání o přemístění sídla společnosti kolínská automobilka TPCA v brzké době nezahájí, podle slov místostarosty Jiřího Buřiče tak učiní nejdříve na sklonku letošního roku. Prozatím tak sídlo TPCA zůstává stále v Kolíně, byť dle příslušných zákonných ustanovení by jej automobilka měla mít v Ovčárech ...
K poslednímu dni měsíce června ukončil Oblastní spolek Českého červeného kříže své působení v prostorách budovy bývalé Územní vojenské správy. Původně se měl spolek vystěhovat již 31. března, po intervenci ředitelky Zdenky Lebedové byl Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice termín posunut ...
Kolínští zastupitelé schválili navýšení ceny rekonstrukce bytového komplexu v Husově ulici o cca 1,8 mil. Kč. Požadavek na změny byl v průběhu rekonstrukce vznesen stavební komisí a Radou města Kolína, lokalita měla být nově vyřešena v souladu s připravovanou rekonstrukcí Karlova náměstí. Dokumentac ...
Zastupitelé města Kolína rozhodli o bezúplatném převodu železniční vlečky do Průmyslové zóny Kolín - Ovčáry z vlastnictví města na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Vlečka měla pro město původně sloužit jako zdroj příjmů, z kterých mělo hradit vzniklé závazky spojené s budováním zóny. Prozatí ...
Na přechodu pro chodce u firmy Kopos na Šťáralce došlo v minulosti k několika tragickým nehodám, kdy chodci byli sraženi projíždějícími automobily. Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně ve spolupráci s Technickými službami města Kolín se proto dohodl s firmami Mi-King a Alco Controls na zafinancová ...
Nejhorších hodnot ve Středočeském kraji dosáhla hluková zátěž, která byla naměřena na kolínském průtahu, situaci má ze zákona řešit vlastník komunikace. Pražská, Jaselská a Havlíčkova ulice jsou komunikacemi I. třídy, jejichž majitelem je stát, o nápravu se tedy musí postarat Ředitelství silnic a dá ...
Město Kolín vyhlásilo výběrové řízení na místo vedoucího odboru kanceláře úřadu MěÚ v Kolíně. Jedná se o funkci, která vznikla v souvislosti s novým organizačním řádem úřadu, je zařazena do 11. platové třídy. „Chceme zkvalitnit zpracování usnesení či podkladů pro Radu a Zastupitelstvo města. Vedoucí ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.