Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Cílem nesoutěžního štafetového běhu World Harmony Run je posílení mezinárodního přátelství a vzájemného porozumění. Trať vede přes sedmdesát zemí světa, běžci si předávají hořící pochodeň - symbol harmonie, setkávají se s lidmi, kterým pochodeň také na chvíli půjčují. Všichni, kdo drží pochodeň, se ...
Jako téma šestého ročníku bylo zvoleno Město. Pro naši společnost je fenomén města a městského života určujícím prvkem civilizace vůbec a snahou festivalu je ukázat, jak současné město a městský život formuje (či deformuje) své obyvatele. Město si díky reklamám, billboardům, rychlosti a dalším znaků ...
Výstavba bytů pro zaměstnance TPCA se nejspíše prodraží. „Navýšení úvěru je reálné. Přes všechna úsporná opatření, kterými jsme snižovali náklady na výstavbu bytů v lokalitě ´Kasárna´, jsme se na 750 tisíc korun za byt nedostali,“ přiznal starosta Miroslav Kaisler. Pro navýšení úvěru však bude nutné ...
Po uplynutí dvou a půl roku od nabytí účinnosti nového Zákona o zbraních a střelivu (1. ledna 2003) všem držitelům zbrojních průkazů skupiny D (podle předchozího zákona D a E) pro výkon povolání vyvstala povinnost předložit na příslušný útvar policie - dle místa trvalého bydliště - nový posudek o zd ...
Benefiční hudebně kulturní akce pod názvem Hudba bez drog se bude konat 1. října ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře a 8. října v Music baru Koruna v Kolíně. Začátek obou akcí, které pořádá občanské sdružení Prostor, bude v 18 hodin. Na obou benefičních koncertech bude platit zákaz konzumace jakýchkoliv ...
Před třemi měsíci jsme vás informovali o chystané instalaci informačního a varovného systému. Jde o bezdrátový, radiově ovládaný systém, který má nahradit zastaralý městský rozhlas a v případě potřeby jej lze využít k varování obyvatelstva, umí totiž napodobit zvuk poplašných sirén. Dle informace ...
Nová parkovací stání, cyklostezka a dvě okružní křižovatky budou vybudovány na Masarykově ulici pravděpodobně ještě do konce letošního roku. Ookružní křižovatky se objeví v místech s ulicemi Tyršova a Bezručova. Půjde o stavby z mobilních city bloků se zabudovaným zábradlím, na něž bude umístěno dop ...
Zpravodajský šot TV Nova, který v neděli 11. září informoval národ o vybudovaném protiatomovém krytu pod jedním z bytových domů v lokalitě „Kasárna“, byla jedna velká lež. Navíc prý přišel na několik miliónů korun, které se promítnou budoucím nájemníkům do nájmů. Následující den tuto dezinformaci ku ...
V Kolíně se rozbíhá čistka zaměřená na neoprávněně využívaná, potažmo vůbec nevyužívaná vyhrazená parkovací místa pro zdravotně postižené. Akci koordinuje odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně spolu s Centrem pro zdravotně postižené a odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Podle vedoucího odboru ...
K 31. srpnu evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 4.154 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.349 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 4.144 uchazečů o zaměstnání, se míra nezaměstnanosti nezměnila a zůstává na 8,2 %. Práce b ...
Než se dokončí úpravy střediska VOLNO pro pobyt dětí s autismem, mentálním a kombinovaným postižením, nabízí občanské sdružení VOLNO pohlídání dětí v jejich domácím prostředí nebo zajištění doprovodu do školy / školky. Kontaktujte nás prosím s dostatečným předstihem, abychom Vám mohli vyhovět. M. ...
Dnes v 8 hodin bude slavnostně zahájen provoz zatím největšího kolínského hypermarketu - Tesco o prodejní ploše 5.000 m2. Výstavba Tesca trvala necelých 20 měsíců. Podle ředitele Ladislav Uhlíka bude Tesco nabízet cca 40.000 druhů položek od čerstvých a trvanlivých potravin přes textil až po spotřeb ...
Ještě zhruba před dvěma týdny kolínský starosta Miroslav Kaisler tvrdil, že ani přes naléhání ministra pro místní rozvoj Radko Martínka není možné výstavbu bytů v lokalitě U Vodárny výrazně uspíšit. „Termín do konce poloviny přístího roku, jak by si představoval pan ministr, není asi možný. O měsíc ...
Rekonstrukce kanalizace a vozovky v Jateční ulici by podle místostarosty Jiřího Buřiče mohla začít ještě tento týden. Ve výběrovém řízení zakázku získala kolínská firma Výstavba inženýrských sítí Kolín, s.r.o., rekonstrukce by měla být realizována do konce letošního listopadu. Vedle položení nové ka ...
Hned dvě výběrová řízení vyhlásilo Město Kolín. V prvním případě jde o nově vypsanou soutěž na šéfa kanceláře tajemníka Městského úřadu v Kolíně, v druhém případě město hledá referenta odboru výstavby - stavebního úřadu. Nový vedoucí kanceláře tajemníka musí být mít vysokoškolské vzdělání právního ...
Přednášky pořádané anarchistickými aktivisty z Kolínska a Kutnohorska se budou konat o víkendu 10. - 11. září v Městském společenském domě v Kolíně. V sobotu se přednášky budou konat v salonku v 1. patře, v neděli ve výstavní síni ve 3. patře. V sobotu od 14 hod. proběhne veřejná diskuze o zásahu ...
Jak jsme vás již informovali, pietní akty u pamětní desky brigádního generála in memoriam Václava Morávka v Kolíně a u památníku generálmajora in memoriam Josefa Mašína v Lošanech se budou konat v pondělí 12. září. O pokládání věnců, popř. květin se postarají vojáci čestné stráže Armády ČR. Hudba bu ...
Městský úřad v Kolíně (MěÚ) opět odepřel Ekologickému právnímu servisu (EPS) sdělit informace, které právníci po Kolínu požadovali ve smyslu Zákona o svobodném přístupu k informacím. V žádosti podané 30. června EPS požadoval: 1) Kopii Smlouvy o dílo na provedení terénních úprav, uzavřenou mezi Měste ...
Jak jsme vás již informovali, ve dnech 8. - 10. září se v Kolíně bude konat jubilejní 10. ročník mezinárodního festivalu neverbálního divadla Kolínský Mimoriál, který pořádá Divadelní společnost Gaspard v čele s Jiřím Turkem. Na své si každý může přijít každý, a to nejen z široké programové nabídky, ...
Již šestý ročník Hemžení, akce pro jednotlivce i oddíly, se bude konat o víkendu od 9. do 11. září v plaňanské skautovně. Ubytování bude možné buď ve vlastních stanech či v půdních prostorách skautovny, spacák si ovšem každý musí přivést s sebou. Totéž platí o snídaních, tedy zajištění z vlastních z ...
Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek by rád vystavbu nových bytů pro zaměstnance kolínské automobilky TPCA v lokalitě U Vodárny uspíšil, navrhuje termín do 30. června 2006, kdy končí činnost tato vláda. Kolínský starosta Miroslav Kaisler vidí přání ministra jako nerealizovatelné: „Termín do konc ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.