Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Slavnostní zahájení stavby pavilónu centrálních operačních sálu se konalo minulou středu v areálu kolínské nemocnice. Slavnostní akce zakončené rautem se zúčastnili zástupci nemocnice, Města Kolín, Středočeského kraje, dodavatelské firmy Geosan group a.s. a ostatní hosté. Na úvod pohovořil ředitel n ...
Rada města Kolína schválila přísnější postup v případech neplatičů nájemného v městských bytech. Nájemce obdrží výpověď z nájmu bytu, pakliže nájemné a zálohy za služby neplatí po dobu více než pět měsíců. Radní se však dohodli, že „je potřeba, aby výpovědi a žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu by ...
Rada města Kolína odsouhlasila návrh na opatření, od kterého si slibuje nápravu poměru mezi evidenčním a faktickým stavem obyvatel města Kolína. Opatřením bylo naplněno usnesení zastupitelstva města z 19. září, které rozpočtovým opatřením vytvořilo podmínky pro poskytnutí dotace formou správního pop ...
I přes prodloužení lhůt pro povinnou výměnu řidičských průkazů se fronty na odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně nezmenšují. Přitom nezřídka si řidiči své průkazy mění zcela zbytečně. U nejstarších typů řidičských průkazů - vydaných do konce roku 1993 - končí lhůta pro jejich výměnu až koncem ro ...
Během dvou měsíců půjde do prodeje prvních 224 městských bytů. Ve druhé vlně pak hodlá město prodat celý zbytek bytů odsouhlasených k prodeji, celkem bude prodáno 708 bytů. U vytipovaných objektů z první vlny je již zpracováno tzv. prohlášení vlastníka, což znamená rozdělení domu na bytové jednotky, ...
Kino v Krakovanech po několikaměsíční odmlce opět zahájilo svůj provoz, do budoucna je zde plánována minimálně jedna filmová produkce měsíčně. Prvního promítání se zúčastnilo zhruba šedesát diváků z Krakovan a okolí. „Výběr titulů chceme směřovat tak, aby místní kino mohli znovuobjevovat všichni obč ...
První ročník loutkového festivalu a divadelní pouti Šmidra... a šmytec se bude konat na Zálabské skále v Kolíně (u Práchovny) v sobotu 22. října od 11 hodin. Formou doprovodných akcí zde budou k vidění: výstava loutek, výstava o historii kolínského loutkářstvím soutěže a hry, kejklíři, pouliční muzi ...
V kolínské nemocnici byla zahájena stavba centrálních operačních sálů, jednotek intenzivní péče, ARO a emergentního příjmu. Po dostavbě bude celková hodnota budovy, včetně vybavení, činit 300 mil. Kč. Slavnostní zahájení stavby se bude konat 27. října, dokončena by pak měla být koncem roku 2006 či z ...
Prezentace kompletního navigačního systému OrthoPilot a uvedení do provozu nově zakoupeného Artroscopu se konalo v úterý 11. října v prostorách operačního sálu ortopedického oddělení kolínské nemocnice. Nově zakoupený Artroscop je v provozu od předminulého týdne. V kolínské nemocnici se ale artros ...
Od 1. července příštího roku začne platit novela Zákona o provozu na pozemních komunikacích, která mj. zavadí kontroverzní bodový systém. Každý řidič bude mít k dispozici 12 bodů. Pokud dosáhne této hranicem přijde o řidičský průkaz. O navrácení bude moci požádat až po uplynutí lhůty jednoho roku. A ...
K 30. září evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 3.998 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.282 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 4.154 uchazečů o zaměstnání, klesla míra nezaměstnanosti z 8,2 % na 7,9 %. Práce byla zpros ...
Na den otevřených dveří v sobotu 15. října od 13 hodin zve všechny zájemce psychiatrické oddělení Sadská. Nejprve si návštěvníci budou moci prohlédnout areál léčebny, od 14 hodin následuje ukázka muzikoterapie s pacienty mgr. Skočdopolové, od 15 hodin pak přednáška MUDr. Janákové, zaměřená na téma „ ...
Záverečné projednávání projektové dokumentace ke kolínskému obchvatu se konalo koncem září v Městském společenském domě v Kolíně. S projektem přítomné seznámil vedoucí projektat z inženýrské společnosti Sudop Praha, a.s., ing. Zbyněk Musil. Zhruba 7,5 km dlouhý obchvat bude realizován jako dvoupruho ...
Evidenci historických a sportovně-historických vozidel v současnosti spravuje Ministerstvo dopravy ČR. To však nedávno přišlo s novelou Zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jehož součástí je též vyhláška, upravující právě evidenci veteránů. Pokud navrhovanou n ...
Stavba okružní křižovatky na Pražské ulici (silnice I/38) - u obchodního řetězce Lidl - probíhá od září letošního roku. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje povolil částečnou uzavírku komunikace v úseku o délce cca 200 m, a to od výjezdu z nové bytové zástavby v lokalitě „Kasárna“ ve sm ...
Příští, v pořadí čtyřiačtyřicátý ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín se nebude konat pod taktovkou Jana Obrdy a jeho agentury Kristián Production, jako tomu bylo v posledních třech letech. Svou roli zde sehrálo hodnocení uplynulého ročníku zpracované vedoucím odboru kultury ...
Osobní automobil Citroen C1 obdrží kolínská radnice darem od společnosti Gefco ČR, která zajišťuje logistické služby pro automobilku TPCA. Dar byl podmíněn zvýhodněnou koupí vozidla Peugeot 107 - v modré metalíze za 223.110 Kč včetně DPH. Pokud by zastupitelé nákup Peugeotu zamítli, namísto Citroenu ...
Vedení kolínské radnice ve snaze, zachovat sídlo automobilky TPCA na svém katastrálním území, neustává. Ze zákona totiž sídlo firmy musí být v obci, na jejímž katastrálním území fakticky podniká. V případě TPCA jsou to Ovčáry. „Neustále sledujeme možnost plynulého spojení Kolína s obcí Ovčáry. Chcem ...
Zastupitelé města Kolína zvedli ruku pro návrh Ondřeje Plašila (ODS) vyčlenit 1 milion korun z rezervy města na realizaci opatření vedoucí ke zvýšení počtu obyvatel Kolína. Dotaz některých zastupitelů, který žádal vysvětlení, odmítl Plašil sdělit s tím, že pro tuto chvíli nechce sdělovat žádné podro ...
Navýšení základního jmění Technickým službám města Kolína (TSMK) o 30 mil. Kč odhlasovali městští zastupitelé. Jde o první splátku z celkové investice cca 150 mil. Kč, díky které může být fakticky zahájena rekonstrukce či spíše přestavba plaveckého stadiónu na aquapark. Investorem akce jsou totiž TS ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.