Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

V rámci petiční akce na žádost o vyhlášení místního referenda o oddělení Sendražic od Kolína se přípravnému výboru podařilo zajistit celkem 369 podpisů, na podání žádosti by jich stačilo 356. Avšak, zda bude žádost o vyhlášení referenda skutečně předána, není stále jisté. Sendražickým prý totiž nej ...
Městské zastupitelstvo, které se poprvé v letošním roce sejde k jednání právě dnes, bude především projednávat návrh rozpočtu 2006. Podle vyjádření místostarosty Jiřího Buřiče má jít o svým způsobem výjimečný rozpočet, a to zejména v oblasti ivestic do infrastruktury, kanalizace, čistírny odpadních ...
Kolínský skautský oddíl Havrani pořádal minulý pátek na VII. ZŠ nábor nových členů. Pro děti z prvních tříd v prostorách protiatomového krytu, který má škola v užívání, a pro žáky druhých a třetích tříd v tělocvičně školy uspořádal oddíl odpoledne plné her a soutěží. Skauti slibují, že i „výprava mů ...
Výtěžek charitativní sbírky „Pomáhejte s námi“ pro občanské sdružení Volno, kterou uspořádal obchodní řetězec Tesco, byl předán v prostorách bývalé mateřské školky v Rimavské ulici, kde Volno buduje středisko respitní péče pro děti s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. Během tří adventní ...
Krajští zastupitelé potvrdili postup ředitelů středočeských nemocnic (v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Benešově) a pokyn hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, aby nebylo zastaveno poskytování jiné než neodkladné péče pojištěncům VZP. K poslednímu dnu loňského roku totiž skončila platnost sml ...
Jedna z největších ekologických havárií posledních let vyplavala na povrch poté, co se v Labi postupně začalo objevovat velké množství uhynulých ryb. O cca padesáti kusech mrtvých ryb na česlech kolínské vodní elektrárny byl informován odbor životního prostředí Městského úřadu v Kolíně 10. ledna. O ...
Návrhem na stanovení ceny pro výkup pozemků pro stavbu dvou propojovacích místních komunikací se zabývala Rada města Kolína. V prvním případě se jedná o propojku Benešovy ulice s Pražskou, která by měla sloužit jako obslužná komunikace nového sídliště v lokalitě U Vodárny. Po dokončení bytové výstav ...
K poslednímu prosinci loňského roku se Kolínu podařilo přesáhnout třicetitisícovou hranici obyvatel o cca 170 lidí. V rámci motivační akce - kdy město slíbilo každému, kdo se přihlásí k trvalému pobytu, odměnu 1.000 Kč - se přihlásilo kolem šesti stovek občanů. „Nenaplnila se katastrofická vize, že ...
Grantový program Strom života s novým grantovým schématem vyhlásila Nadace Partnerství, uzávěrka programu je v úterý 31. ledna. Program je rozdělen na pět samostatných podprogranů, a to: a) Strom života - Malé granty, b) Strom života - Zaměstnanecké granty, c) Strom života - Pro přírodu, d) Místo pr ...
Petice na vyhlášení místního referenda, které by mělo rozhodnout o oddělení městské části Sendražice od Kolína, a to 1. lednu 2007, v současné době koluje mezi obyvateli zmíněné části Kolína. Do neděle 16. ledna se patnáctičlennému přípravnému výboru - založenému 5. ledna - podařilo sesbírat již 267 ...
Rada města Kolína doporučila sledovat dlouhodobý pronájem areálu kolínského zámku s jedinou společností, a to kolínským eseročkem G-Reality. Uchazeči o pronájem byli dva, tím který neuspěl, se stalo občanské sdružení Lapis Refugii. „Firma G-Reality nabízí finanční účast na realizaci, přičemž hodlá r ...
V úterý 10. ledna se v zasedací místnosti kolínské radnice konal veřejný výklad k projednávání návrhu změn č. 2 územního plánu (ÚP) města Kolína. Zvýšený zájem vzbudily především tři lokality. První z nich je areál bývalých Obchodních tiskáren Kolín, kde by mělo vzniknout parkoviště s kapacitou pro ...
Ještě letos by měla projít rekonstrukcí kolínská čistírna odpadních vod (ČOV). „Uvědomujeme si fakt, který nám říká provozovatel, že čistírna pracuje na více než 103 % svého výkonu a dostává se tak nad hranici bezpečnosti,“ uvedl místostarosta Jiří Buřič s tím, že bude nutné provést úpravy technolog ...
K 30. prosinci 2005 evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 4.102 uchazeče o zaměstnání, z toho 2.257 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 3.824 uchazečů o zaměstnání, stoupla míra nezaměstnanosti ze 7,3 % na 7,9 %. Práce ...
Všeobecná zdravotní pojišťovna neobnovila smlouvy s několika nemocnicemi ve Středočeském kraji, včetně Oblastní nemocnice v Kolíně. Podle ředitele nemocnice Luďka Rubáše se jedná o svévolný akt ministerstva, který nevychází z žádného pochybení postižených nemocnic. „Troufám si říct, že opatření mini ...
Očekávané výběrové řízení na poskytování lůžkové péče ve Středočeském kraji bylo vypsáno ve středu 4. ledna, termín úzávěrky byl stanoven na 14. února. „Jaký bude výsledek těchto výběrových řízení, nelze za těchto podmínek předpovědět. Zatím se ještě nikdy nestalo, že by se např. o nymburské pacient ...
Kolínská oblastní nemocnice ve čtvrtek 5. ledna převzala do svého autoparku dva nové sanitní vozy Volkswagen Transporter Kombi, které dodal Autosalon Louda a přestavbu provedla firma KOV Velim. Za oba vozy zaplatila nemocnice více než 1 mil. 660 tis. Kč. Sanity budou sloužit pro přepravu pacientů, n ...
Rada města Kolína uložila vedoucímu odboru školství, kultury a sportu Karlu Kárníkovi vypracovat a předložit radě pravidla pro používání městského rozhlasu, a to s cílem rozšířit hlášení sportovních, společenských a kulturních akcí a zároveň omezit komerční vysílání. „V předloženém materiálu bude ná ...
Slavnostní otevření nové lávky přes Labe se za účasti premiéra Jiřího Paroubka, ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana či hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla konalo v pátek 2. prosince loňského roku. Lávka, včetně doprovodných opatření, stála cca 46 mil. Kč, z čeho Město Kolín zaplatilo zhr ...
Kompletní rekonstrukcí projde ulice U Nemocnice, a to pravděpodobně již z jara tohoto roku. Důvodem je především žalostný stav silnice, která se v budoucnu má stát důležitou místní komunikací. Nejen že navazuje na stávající bytovou zástavbu sídliště a sousedí s Kauflandem a Plusem, ale navíc bude na ...
Na jaře se rekonstrukce dočká část Pražské ulice v historickém centru města, týkat se bude úseku od křižovatky se Sokolskou ulicí ke Karlovu náměstí. Kompletní rekonstrukcí projde svršek vozovky, chodníky a veřejné osvětlení, které bude architektonicky odpovídat stávajícímu osvětlení Karlova náměstí ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.