Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Za kyanidovou havárii může lidský faktor, oznámilo minulý týden vedení Draslovky. Interním šetřením, které nařídil generální ředitel Pavel Brůžek, bylo prokázáno, že nejpravděpodobnejší dominantní příčinou vzniku havárie bylo selhání lidského faktoru. Dotyčný pracovník byl přeřazen na jinou práci, a ...
Výroční valná hromada Lapis refugii - Sdružení pro kolínský zámek rozhodla o zániku sdružení ke dni 28. února 2006. Občanská iniciativa vznikla jako dobrovolná, nevládní a nezisková organizace na sklonku roku 2002. "Podnětem byla spontánní reakce obyvatel města Kolína a kolínského regionu na záměr n ...
Finanční úřad v Kolíně informuje daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci tohoto finančního úřadu přítomni na městských a obecních úřadech těchto obcí: Tři Dvory - 27. února od 14 d ...
My, níže podepsaní občané, požadujeme řádné a důsledné prošetření úniku kyanidů, kterému došlo v lednu 2006 z podniku Draslovka Kolín a.s. Žádáme též, aby příslušné orgány při ukládání sankcí za tento únik postupovali s co možná největší rozhodností a ukládali maximálně možné pokuty. Tak zní petice ...
Osobností roku 2005 byl v pondělí 20. února zvolen senátor a kolínský městský zastupitel Jan Rakušan, a to s celkovým počtem devíti hlasů ze sedmnácti. Druhý Jiří Šafařík (kapelník Kolínského Big Bandu) získal tři hlasy, na třetí a čtvrté příčce se s dvěma hlasy umístily Ludmila Chwistková (zakladat ...
Informativní zprávu o „problémech občanů připojené městské části Sendražice“, předloženou místostarostou Jiřím Buřičem, vzala na vědomí Rada města Kolína. Petičnímu výboru se podařilo zajistit potřebný počet hlasů, aby - v případě podání žádosti - Zastupitelstvo města Kolína bylo nuceno vyhlásit mís ...
Na dnešek - tj. pondělí 20. února - se představitelé Spolkové rady Kolína a Rady města Kolína rozhodli svolat do zasedací místnosti radnice porotce, kteří budou z pětice nominovaných volit Osobnost roku 2005. V prvním kole se bude volit tajně, přičemž dva vítězní kandidáti postoupí do dalšího kola. ...
Přednášku na téma „Duševní zdraví a duševní poruchy“ pořádají občanské sdružení Šela a Sympathea o.p.s. - celonárodní sdružení příbuzných duševně nemocných, a to ve čtvrtek 23. února od 16 do 18 hodin v Městském společenském domě v Kolíně. Přednáška se bude konat v rámci projektu „Rozvoj první org ...
Sociální komise Středočeského kraje doporučila ke schválení Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje přidělit občanskému sdružení Volno, provozujícímu v Kolíně respitní centrum pro děti s autismem a kombinovaným postižením 600 tis. Kč, občanskému sdružení Prostor na činnost K-centra 700 tis. Kč a ...
Zastupitelé města Kolína schválili zřizovací listiny kolínských mateřských a základních škol a základní umělecké školy. „Tyto právní subjekty byly zřízeny v letech 1993 - 94. Z té doby jsou také původní zřizovací listiny, které v průběhu dalších let byly v případě potřeby doplňovány dodatky. Za tu d ...
Poslední lednový den se sešla Spolková rada Kolína, hlavním bodem programu zasedání se staly nominace na Osobnost roku. Navržených kandidátů bylo sedm. Předsednictvo Spolkové rady navrhlo Václava Škramovského, lékaře v důchodu, který měl k rozkvětu Kolína přispět náročnou opravou fasády vily „Škramo ...
Pozemek v Pražské ulici, kde ještě relativně nedávno stávalo květinářství Orchidea, pronajme město na třicet let Tomáši Poláčkovi a Miloši Hladíkovi, oba podnikatelé jsou z Ovčár. V lokalitě má vyrůst polyfunkční objekt - v části směřující k náměstí Republiky budou kanceláře a obchody, směrem k hist ...
K 31. lednu 2006 evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 4.306 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.185 žen. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 4.102 uchazeče o zaměstnání, stoupla míra nezaměstnanosti ze 7,9 % na 8,1 %. Práce byl ...
„Peníze, které jsme si půjčili od bank na výstavbu bytů pro zaměstnance TPCA, nebudou stačit. Požádali jsme proto TPCA o půjčku, ale obdrželi jsme omluvný dopis, že podle vyjádření z Paříže nemohou dceřinné společnosti automobilky poskytovat komerční půjčky,“ řekl starosta Miroslav Kaisler. Kolínu p ...
Zastupitelstvo města Kolína odhlasovalo prodej pozemku u staré vodárny, na kterém se až doposud nalézalo dětské dopravní hřiště. Pozemek o výměře 5.214 m2 za kupní cenu 1.000 Kč / m2, tedy za celkem 5 mil. 214 tis. Kč, získala společnost Geosan Group. Lokalita má být zastavěna sedmi rodinnými domy. ...
Kolínští městští zastupitelé zvedli ruku pro dlouhodobý pronájem areálu kolínského zámku - pivovaru, vyjma budov samotného zámku a purkrabství, a to kolínské společnosti G-Reality. Před hlasováním promluvil k plénu místostarosta Jiří Buřič (ODS). „Jsem bytostně přesvědčen, že každý nájemní vztah má ...
První zástupce kolínského starosty Jiří Buřič vyjádřil ostrý nesouhlas s kritickými hlasy, které se poslední dobou ozývají ze strany TPCA na adresu velikosti bytů postavených městem pro zaměstance automobilky. „Musím se ohradit, byty jak U Vodárny, tak v Kasárnách odpovídají českému, potažmo evropsk ...
Vyjádření společnosti Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín k jejímu podílu na ekologické havárii - hromadného úhynu ryb v řece Labe. Společnost Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín tímto podává oficiální vyjádření ke svému případnému podílu na ekologické havárii - hromadného úhynu ryb v řece Labe: ...
Zastupitelé města Kolína v pondělí 30. ledna schválili návrh rozpočtu pro letošní rok, a to ve výši 2,248,000.490 Kč v příjmové oblasti a 2,227,909.490 Kč ve výdejové oblasti. Rozpočtová rezerva tak činí 20,091.000 Kč. Rozdíl mezi příjmovou a výdejovou běžnou činností je 33,096.021 Kč ve prospěch př ...
Rada města Kolína konečně schválila způsob vymáhání pohledávek za neplacení nájemného a služeb v městských bytech. Pohledávky, které se objeví, budou centrálně evidovány na finančním odboru, který je zaúčtuje a obešle dlužníky. Pakliže neplatiči své závazky nedoplatí, finanční odbor předá věc právní ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.