Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

 Práce na Karlově náměstí nabírají na otáčkách, vjíždět na něj už smí jen vozidla stavby a v omezené míře zásobovací vozy. V současné době finišuje pokládní nové a v některých místech rekonstrukce staré kanalizace. V severní a západní části se bude měnit vodovodní řad a přípojky, poté bude následova ...
Oprava kanalizační šachty, která je v poměrně špatném technickém stavu, probíhá v Pražské ulic u pekařství U Hankovců. Celková rekonstrukce cca šest metrů hluboké šachty má za cíl její statiské zajištění. Následná oprava městské kanalizační stoky, která vede pod objektem pekařství a je v dezolátním ...
Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně povolil úplnou uzavírku ulice Kovářská, a to od 1. srpna do 31. října. Důvodem uzavírky je kopletní rekonstrukce komunikace, včetně úprav inženýrských sítí. O povolení uzavřít Kovářskou ulici požádala firma Jan Březina se sídlem v Křečhoři. Vzhledem k povolené ...
Rekonstrukce Karlova náměstí je v plném proudu a spolu s ním procházejí modernizací i přilehlé ulice. Od 1. srpna do 21. října bude uzavřena celá ulice Zámecká, tedy od Karlova náměstí až po Kovářskou ulici. Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně o vydání povolení na úplnou uzavírku požádala zásmuck ...
Kanalizace v ulici U Jána, kterou asi před třemi lety vybudovala firma Stasix, je trnem v oku kolínské radnici. Podle místostarosty Jiřího Buřiče byla vybudována nekvalitně, což se začíná projevovat právě v současné době. Firmě Březina, která v ulici U Jána provádí výstavbu kufru a podkladu, se na j ...
Nová elektronická zkušebna v suterénu budovy, v níž sídlí odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně (ulice Na Valech), je připravena k okamžitému provozu, i když prozatím žádný z uchazečů o řidičské oprávnění tudy neprošel. V souvislosti se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších so ...
 Městský úřad v Kolíně vypsal výběrové řízení na zkušebního komisaře odboru dopravy se zařazením do 9. - 10. platové třídy. Pravděpodobný termín nástupu je 1. září 2006. Vedle obecných požadavků jakými jsou plnoletost, způsobilost k právním úkonům, bezúhonost apod., je požadováno - znalost jednacího ...
Další okružní křižovatka se již brzy objeví na křižovatce ulic Antonína Kaliny - Veltrubská - Na Louži. Postaví ji společnost Geosan za 11 mil. 797 tis. Kč. V současné době však v lokalitě probíhá rekonstrukce hloubkové kanalizace, kterou provádí teplická společnost Vodohospodářské stavby. Stavba si ...
Práce na Karlově náměstí byly zahájeny, dodavatel stavby musel vyčkat, až bude hotova síťářská firma, kterou si na rekonstrukci parovodu zjednala Elektrárna Kolín. Podle vyjádření místostarosty Jiřího Buřiče nebylo možné práce na parovodu dříve ukončit, protože používané technologie to nedovolily, p ...
Od 1. do 17. července bylo na odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně nahlášeno celkem 112 dopravních přestupků, které spadají do tzv. kategorie bodovaných. Z tohoto počtu bylo 44 přestupků řešeno Městskou policií Kolín a 68 Policií České republiky, oběma policiemi bylo uděleno celkem 120 bodů. Městš ...
 V pořadí již šestý ročník SázavaFestu se neúprosně blíží, od 2. do 5. srpna se do sázavského areálu Ostrov sjedou muzikanti z Francie, Španělska, Velké Británie, Holandska, Německa, Maďarska, Ruska, Jamajky, Rakouska, Srbska, Polska, Slovenska a samozřejmě České republiky. Specialitou letošn ...
Úplnou uzavírku Vávrovy ulice v úseku od křižovatky s ulicí Jateční ke křižovatce s ulicí Želivského povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně v termínu od 15.  července do 13. září, a to z důvodu rekonstrukce komunikace, kterou bude provádět firma Jan Březina. Stavba bude probíhat ve dv ...
 K 30. červnu 2006 evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 3.380 uchazečů o zaměstnání, z toho 1.926 žen. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 3.474 uchazečů o zaměstnání, klesla míra nezaměstnanosti z 6,3 % na 6,2 %. Pr ...
Poslední úplná uzavírka Školské ulice byla odborem dopravy povolena v termínu od 20. 7. od 7 hod. do 21. 7. 20 hod., důvodem je umístění jeřábu z důvodu výstavby penzionu v uvedené ulici. O povolení uzavírky zažádala firma Jan Čábelka, ČaS Stavitelství. Uzavírky, kterých už na dané komunikaci ...
V uplynulém roce podpořila kolínská automobilka TPCA rozvoj regionu částkou 4 mil. Kč. Tato suma byla rozdělena formou grantového programu, který byl otevřen pro obce i další neziskové organizace z regionu, pod záštitou Nadace Partnerství. Do grantového programu "Partnerství pro Kolínsko 2005" se ...
 Kolínští radní schválili návrh na zadání zakázky na zpracování projektu na technickou infrastrukturu pro rekonstrukci a přestavbu areálu kolínského zámku. Osloveny byly firmy: Ingprojekt (Poděbrady), Sunkad (Praha), Archa - inženýrská agentura (Kolín), SanitStudio (Hradec Králové) a Sater-Projekt ( ...
 V sobotu 1. července vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Vedle bodového systému byl zaveden nový systém evidence řidičů, který byl úředně spuštěn v pondělí 3. července. „Spuštění systému se zdařilo celkem bezproblémově. Děvčata si jej měla možnost vyzkoušet pár d ...
Zastupitelé města Kolína schválili nový způsob dofinancování výstavby bytů pro zaměstnance TPCA a investic do komunikací a kanalizace, tedy tzv. infrastruktury. Původně vedení města uvažovalo o úvěru a vydání obligací - na byty 180 mil. Kč, na infrastrukturu 160 mil. Kč. Nakonec se rada města rozhod ...
V úterý 4. července v Českém Brodě začíná dvanáctý ročník hudebního festivalu Rock for People. Návštěvníci festivalu budou moci jako vždy stanovat na velkém tábořišti, vlevo od tuchorazské silnice. Oproti loňském roku bude kapacita nepřetržitě hlídaného tábořiště navýšena o celou polovinu, držitelé ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.