Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Do konce srpna měly být podle vyjádření starosty Miroslava Kaislera postupně zkolaudovány všechny objekty bytové výstavby pro zaměstnance TPCA v lokalitě „U Vodárny“. „Počítáme, že někdy v polovině září uspořádáme prohlídku celého areálu, a to nejen pro média, ale i pro zájemce z řad široké veřejnos ...
Úplnou uzavírku jednotlivých místních komunikací v Sendražicích povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně na žádost velkoosecké firmy Telsig-servis, a to z důvodu výstavby kanalizace. Termín je od 30. srpna do 21. prosince. V I. etapě budou uzavřeny ulice Palackého a Pobřežní, obě v t ...
O koupi více než třetiny plochy zbývajících pozemků v lokalitě průmyslové zóny Kolín - východ projevila zájem kovoobráběcí společnost J.M.KAPA, která zde hodlá rozšířit svou výrobu. Radním se zájem této kolínské společnosti zamlouvá, a proto se rozhodli záměr podpořit a doporučit prodej pozemků o ro ...
 V přístích letech by mohl projít rekonstrukcí chrám Sv. Batoloměje i jeho okolí. Ve věci již proběhlo jednání Města Kolína se zástupci Římsko-katolické církve a nasnadě bude jednání i se Středočeským krajem, protože právě v těsném okolí chrámu se setkávání různé majetkoprávní vztahy.  Podle vyjádř ...
Počátkem srpna byla zahájena rekonstrukce I. patra Střediska respitní péče pro děti s kombinovaným postižením a děti s autismem, které provozuje občanské sdružení Volno. Akci financuje Město Kolín, dodavatelem stavby je kolínská firma Kompres. Budují se zde tři ložnice pro pět dětí, společenská míst ...
Smlouva o dlouhodobém pronájmu areálu kolínského zámku - pivovaru (kromě budov purkrabství a samotného zámku) společnosti G-Reality se možná realizovat nebude. „Protože jsme se dostali blízko k možostem čerpat jiné finanční zdroje, nechceme prozatím uzavřít žádný závazek, který by využití těchto zdr ...
 Provozní den pro veřejnost chystá Zahradní železnice Zásmucka, a to na neděli 27. srpna. Železnici naleznete na okraji obce Horní Chvátliny směrem k Zásmukám. Po drážce o rozchodu 300 mm se zájemci budou moci povozit vláčkem, který se pohybuje od 2 do 10 km/hod. Trasa jízdy povede ze stanice Chvátl ...
Ve čtvrtek 24. srpna od 14 hodin se ve Středisku respitní péče pro děti s kombinovaným postižením a děti s autismem (Rimavské Soboty 923), provozovaném občanským sdružením Volno, koná přednáška ing. Miroslavy Jelínkové z občanského sdružení Autistik na dvojí téma: 1) Osoby s autismem a hra a 2) Osob ...
Úplnou uzavírku ulice U Hájku na Šťáralce a veřejně přístupné účelové komunikace povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, a to v termínu od 21. srpna do 30. září. O uzavírku požádala společnost Telsig -servis spol. s.r.o. z důvodu stavebních prací v rámci odkanalizování městské ...
Již zítra na Kmochově ostrově vypukne devátý ročník dnes již tradičního festivalu NATRUC Kolín. Oproti předchozím ročníkům zde letos přibude druhá scéna. Na hlavní scéně odstartuje hudební maraton kapela The Airbags, druhou scénu otevře skupina Ellayne. Trhákem festivalu by měla být slovenská kapela ...
 Od dnešního dne odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně povolil úplné uzavírky ulic Štítarská, Bezručova a Tyršova, o uzavírky požádala zásmucká firma Geosan dopravní stavby a.s. z důvodu kompletní rekonstrukce uzavřených částí komunikací, včetně oprav inženýrských sítí.  Štítarská ...
 K 31. červenci 2006 evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 3.457 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.044 žen. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 3.380 uchazečů o zaměstnání, činila míra nezaměstnanosti 6,2 % - tedy stejn ...
Rada města Kolína poslední červencový den rozhodla o zavedení řežimu placeného stání osobních vozidel na parkovišti v areálu autobusového nádraží a v ulici Dukelských hrdinů. Parkoviště na autobusovém nádraží bylo slavnostně otevřeno 22. května za účasti zástupců města a předsedy Občanské demokratic ...
V pořadí již XI. ročník Mimoriálu, festivalu neverbálního divadla, se bude konat víkednu od 8. do 9. září. Nejvýraznější změnou letošního ročníku je samotné místo konání festivalu, neproběhne na Kmochově ostrově, jak v posledních letech bylo zvykem, z pochopitelných důvodů ani na Karlově náměstí, ný ...
Územní rozhodnutí o umístění stavby - deseti rodinných domů, včetně přípojek a oplocení pozemků domů, místní komunikace, středotlakého plynovodu, vodovodu, podtlakové splaškovové kanalizace, veřejného osvětlení, podzemního telekomunikačního vedení, nízkonapěťových elektrických rozvodů, trafos ...
Rada Středočeského kraje vydala vyjádření kraje k posouzení vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem vybudovat „Obchodního centra Kolín“. Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a další posuzování dle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje. Obchodní centrum by mělo být u ...
 Stavební povolení na stavební úpravy komunikace, spočívající v rekonstrukci ulice Podskalská, vybudování nábřežní cyklostezky, napojení cyklostezky na ulici Brankovická a rekonstrukce části téže ulice vydal odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně.  Stavba bude rozdělena na tři úseky: 1) Od Brank ...
Město Kolín hodlá odprodat ze svého vlastnictví pozemek o výměře cca 21.600 m2 v tzv. sektoru E Průmyslové zóny Kolín - Ovčáry, a to vigantické společnosti PROFID. Prostřednictvím odboru správy majetku byl záměr zveřejněn na úřední desce. „Jde o developerskou firmu, která chce pozemek zainvestovat. ...
 Krajské zastupitelstvo Středočeského kraje 26. června schválilo projekt KEN (Kontaktní Edukační Program) pro uživatele drog a romské etnikum, jehož předkladatelem bylo občanské sdružení Prostor. Prostor získal dotaci v celkové výši 11,7 mil. Kč z grantového programu SROP projektu Evropské unie. Dot ...
Automobilka TPCA během letních prázdnin pořádá veřejné exkurze do továrny, snaží se tak vyhovět sílícímu zájmu o prohlídky. Ty se skládají ze třech částí - nejprve si návštěníci shlédnou film o historii a výrobě v TPCA, poté si ze sedaček elektrického vláčku prohlédnou výrobní provoz a nakonec jim p ...
Lokalita „U Lenina“ se kvapem mění, kolínská radnice se rozhodla nechat odstranit betonový a travertinový podklad, jenž v dobách minulých sloužil jako pietní místo zasvěcené V. I. Leninovi, jehož socha se hrdě tyčila na 160 cm podstavci. Co vyroste na zplanýrované ploše, se prozatím neví, pozemek po ...
 Stavební úřad zahájil stavební řízení na vybudování středotlakého plynovodu a devětasedmdestát připojek pro lokalitu rodinných domků na Spálence a zčásti na katastrálním územíHradišťko. O stavební povolení zažádal Jaroslav Třešňák z Teplic v zastoupení Rostislavem Turkem. Plynovod má být vybudován ...
Jak už víte, proslulá štítarská hospoda La France s nejmenším koncertním sálem (8 x 6 metrů) ve Střední Evropě končí. Během dlouhých 12 let se zde vystřídalo nejen nespočet českých kapel a hudebníků, ale zahráli si zde též umělci z Alžíru, Austrálie, Dánska, Francie, Holandska, Izraele, Jamajky, Jap ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.